Nội quy chuyên mục: Vui lòng không gửi câu hỏi hỗ trợ sử dụng hoặc xin hướng dẫn sử dụng tại đây!
#193101 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 07 Tháng 03 2020 , 05:47
À, NukeViet Egov block này thì bạn chỉnh ở file themes/egov/blocks/global.sliders.tpl
Nhé dòng này
https://github.com/nukeviet/eGovernment/blob/egov1.1/themes/egov/blocks/global.sliders.tpl#L126
Sửa width: 1080px; height: 395px thành kích thước của bạn
Dòng này https://github.com/nukeviet/eGovernment/blob/egov1.1/themes/egov/blocks/global.sliders.tpl#L131
Cũng sửa theo kích thước của bạn, ứng với kích thước sửa ở dòng bên trên.
Sau đó vô module quảng cáo, khối quảng cáo làm slider, chỉnh lại kích thước của ảnh bằng cái bạn mới sửa đó

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com