#178568 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 07 Tháng 07 2016 , 22:05

HDSD:

https://github.com/anhyeuviolet/social-locker

Tải file php về.

Đưa vào phần plugin. ( /includes/plugins/)

Sau đó kích hoạt trong ACP, cấu hình là "Trước khi gửi thông tin tới trình duyệt".

Sau đó các nội dung cần ẩn thì đặt trong khoá

[social-lock] Nội dung bị ẩn[/social-lock]

+ Một số tuỳ chỉnh:

Thap App ID FB trong file PHP để không bị lỗi khi share link.

Thay App ID

https://github.com/anhyeuviolet/social-locker/blob/master/nv_social_lock.php#L11

Sửa Twitter share thành like Facebook

https://github.com/anhyeuviolet/social-locker/blob/master/nv_social_lock.php#L43

=> facebook-like

Sửa cách hiển thị (theme).

Các giá trị có thể thử như : Dandyish, Glass, Flat, Starter, Secrets.

https://github.com/anhyeuviolet/social-locker/blob/master/nv_social_lock.php#L39

Chúc các bạn vui và đẹp gái !


Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/