#189349 gửi bởi mynukeviet
Ngày 03 Tháng 08 2018 , 05:19
Nó báo lỗi rõ ràng đó rồi bạn, ứng dụng của bạn chưa được xét duyệt.
Bạn vào quản lý ứng dụng, vào Xét duyệt ứng dụng và làm theo những gì nó hướng dẫn trong đó.

Dịch vụ trên NukeViet
https://tdfoss.vn/dich-vu-tren-cms-nukeviet.html