#175762 gửi bởi xiketuan
Ngày 13 Tháng 03 2016 , 08:55
Lâu lắm rồi không dùng web, Nukeviet giờ thay đổi quá , hic quên hết rồi, mình thấy trong thư mục assets/image có file logo.svg để làm gi vậy? ai dùng nhiều giúp với, quên hết rồi

demo nukeviet RC : http://www.tanhlinh.com