Nội quy chuyên mục: Vui lòng không gửi câu hỏi hỗ trợ sử dụng hoặc xin hướng dẫn sử dụng tại đây!
#193250 gửi bởi asdf
Ngày 21 Tháng 03 2020 , 07:56
Trong module Công văn đi-đến có mục PHÒNG BAN (bảng nv4_vi_dispatch_departments). Có nhập tên Lãnh đạo Phòng ban.
Khi thêm văn bản mới mục Người ký văn bản muốn 'load' tên lãnh đạo Phòng ban thay cho việc nhập Tên người ký.

Mong giúp đỡ. Xin cảm ơn ah.
#195299 gửi bởi asdf
Ngày 15 Tháng 01 2021 , 17:51
Bác hoaquynhtim ơi, cho mình hỏi chút.
1. Muốn tạo cột số thứ tự trong Module quản lý công văn đi đến để làm số lưu công văn và khi sang năm mới có thể reset lại từ 01 có được ko ah?
Vd: Năm 2020 dữ liệu đến ngày 31/12/2020 là 678 công văn. Sang ngày 1/1/2021 ta lại reset lại số lưu từ 01

2. Khi reset lại từ 01 thì dữ liệu ở các bản ghi có bị ghi đè ko bác?

Mong sự trợ giúp của bác, thanks