#188293 gửi bởi thanhnam
Ngày 01 Tháng 04 2018 , 06:40
Mình muốn chỉnh sửa khoảng trống giữa các chuyên mục trong modul news, như hình dưới đây, thì cần chỉnh sửa ở đâu nhỉ tks
(ko up được ảnh rồi)
Ví dụ hình dung vậy:
Themes defaut, khoảng cách giữa các chuyên mục chính trong modul News ở phía trên và dưới cách xa nhau quá, khoảng 2cm. Trông rất xấu, mình cần chỉnh sửa ở đâu cho gần lại
#188339 gửi bởi laser
Ngày 04 Tháng 04 2018 , 21:53
Bạn vào website, cick chuột phải vào vị trí đó và chọn inspect element (sử dụng FireFox) để dò xem nó là thành phần HTML hoặc CSS nào để sửa.

Lưu ý nên copi ra giao diện mới để sửa, không sửa trực tiếp trên theme default để tránh khi nâng cấp bị lỗi hoặc mất những chỉnh sửa trên!

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!