#187186 gửi bởi tueduong
Ngày 26 Tháng 11 2017 , 20:27
Hiện nay module trắc nghiệm đang để mỗi dòng một đáp án
Untitled6b2ee6ed4b0016ea.png
Nhờ các bác chỉ giúp cách cho mỗi dòng 2 đáp án đưọc không ? Xin cảm ơn và hậu tạ!
Sửa lần cuối bởi tueduong vào Ngày 26 Tháng 11 2017 , 20:33, với tổng số 1 lần sửa.