#187507 post by arizon
Day 23 Month 12 2017 , 02:19
Mình cài nukeviet bản 4. Nay xem lại trong phpMyAdmin thì phát hiện thấy mỗi khi mình Đăng 1 bài viết mới thì trong CSDL sẽ sinh ra một
table mới. Điều này mình cảm thấy không ổn vì số lượng bài viết có thể lên đến hàng trăm, hàng nghìn ==> số bảng sẽ tăng lên tương ứng.
Xin các quản trị web hỗ trợ mình nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng này. Xin cảm ơn