#195344 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 28 Tháng 01 2021 , 05:09
Mở file themes\giao-dien-cua-ban\layout\layout.left-main-right.tpl sửa tất cả các số trong col-xx-.... thành số 8

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com