#185976 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 09 Tháng 08 2017 , 01:05
kitty_Vk đã viết Mọi người giúp mình, sau khi mình uload lên host thì bị lỗi trắng rang
web của mình: thcs-phamngocthach-danang.edu.vn
Cảm ơn mọi người

Bạn up bằng filezilla hay như nào nhỉ? và database bạn thực hiện như nào?


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#186027 gửi bởi anhcoo
Ngày 11 Tháng 08 2017 , 10:40
Hình như bạn đã cài trên localhost, bạn cần cấu hình lại
$global_config['my_domains']='localhost'; trong public_html/data/config/config_global.php

Thay localhost = thcs-phamngocthach-danang.edu.vn


Hosting www.hostingxanh.com