#187999 post by haprogv
Day 04 Month 03 2018 , 20:08
Mọi người giúp mình xíu:
Lỗi cảnh báo: fopen(http://update.nukeviet.vn/nukeviet.version.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in file /includes/class/geturl.class.php on line 315
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: file_get_contents(http://update.nukeviet.vn/nukeviet.version.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in file /includes/class/geturl.class.php on line 338
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: file(http://update.nukeviet.vn/nukeviet.version.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in file /includes/class/geturl.class.php on line 349
#188013 post by trinhthinhvn
Day 05 Month 03 2018 , 04:28
haprogv đã viết Mọi người giúp mình xíu:
Lỗi cảnh báo: fopen(http://update.nukeviet.vn/nukeviet.version.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in file /includes/class/geturl.class.php on line 315
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: file_get_contents(http://update.nukeviet.vn/nukeviet.version.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in file /includes/class/geturl.class.php on line 338
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: file(http://update.nukeviet.vn/nukeviet.version.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in file /includes/class/geturl.class.php on line 349

Bạn zô đâu ra cảnh báo đó vậy?


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188022 post by trinhthinhvn
Day 05 Month 03 2018 , 11:51
hi bạn hoprogv
nhánh update đó hiện đang là bản 3.4 không còn phát triển nữa bạn nhé, nhánh update subdomain đó bạn đừng để ý tới nhé

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188033 post by haprogv
Day 06 Month 03 2018 , 04:42
trinhthinhvn đã viết hi bạn hoprogv
nhánh update đó hiện đang là bản 3.4 không còn phát triển nữa bạn nhé, nhánh update subdomain đó bạn đừng để ý tới nhé
Có cách nào tắt lỗi cảnh báo đó không hay là cứ để như vậy bạn ơi?
#188034 post by trinhthinhvn
Day 06 Month 03 2018 , 05:10
haprogv đã viết trinhthinhvn đã viết hi bạn hoprogv
nhánh update đó hiện đang là bản 3.4 không còn phát triển nữa bạn nhé, nhánh update subdomain đó bạn đừng để ý tới nhé
Có cách nào tắt lỗi cảnh báo đó không hay là cứ để như vậy bạn ơi?

Ủa, bạn đang test link ở đâu thế mà phải tắt


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/