#188489 gửi bởi jonhnypham
Ngày 17 Tháng 04 2018 , 23:16
Tình hình là mấy hôm e nâng cấp xong giờ lại không chỉnh sửa bài viết hoặc không tạo bài viết mới được, nó cứ báo Trang này hiện không hoạt động , anh chị có ai biết giúp e với ah, e cảm ơn nhiều
#188491 gửi bởi mynukeviet
Ngày 18 Tháng 04 2018 , 01:22
http://dungpt.vinades.net/blog/huong-dan-bat-chuc-nang-hien-thi-loi-khi-trang-trang-tren-nukeviet.html

Bật thông báo lỗi theo HD này rồi báo lỗi lên đây nha bạn

Dịch vụ trên NukeViet
https://tdfoss.vn/dich-vu-tren-cms-nukeviet.html