#184582 gửi bởi toidq86
Ngày 19 Tháng 05 2017 , 04:51
Tình hình là mình đang làm quen cới nukeviet để làm website. Ngôn ngữ khi cài đặt mình để mặc định là Tiếng Việt và để chế độ đa ngôn ngữ. Sau mình cài đặt thêm ngôn ngữ Tiếng Anh thì trang quản trị nó thành ra thế này. Trong quản trị Tiếng Việt thì chỗ thì TA chõ thì TV trên quản trị Tiếng Anh cũng vậy. GIờ làm thế nào ai giúp mình với
https://www.dropbox.com/s/ipco2hmlz94ffi9/admin_index.php.png?dl=0
#184587 gửi bởi volong1012
Ngày 19 Tháng 05 2017 , 09:25
Chào bạn !
Việc hiển thị như vậy không ảnh hưởng quá nhiều đến ngôn ngữ bạn thao tác, khi bạn lựa chọn tiếng việt mà vẫn bị lẫn ngôn ngữ tiếng anh là chuyện bình thường.

Nếu bạn muốn tiếng việt ra tiếng việt, tiếng anh ra tiếng anh thì lúc bạn đăng nhập admin (lúc điền tài khoản đó) có phần chọn ngôn ngữ .. lúc đó bạn chọn tiếng việt hoặc tiếng anh để thao tác. Còn nếu đã login = tiếng anh thì chịu khó out tài khoản và chọn lại tiếng việt lúc đăng nhập là được
#184639 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 22 Tháng 05 2017 , 23:02
Ngôn ngũ hiển thị thì phải quay ngược ra ngoài Site, chuyển tới ngôn ngữ hiển thị mong muốn bằng cách dùng block language theo theme.
ACP sẽ có ngôn ngữ hiển thị tương đương với ngôn ngữ hiển thị ngoài site nhé bạn.

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/