Nội quy chuyên mục: 1. [url=http//nukeviet.vn/phpbb/search.php3szae2wm]Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi.[/url3szae2wm]
2. Đặt tên bài viết/ câu hỏi/ thắc mắc rõ ràng, gắn gọn nhưng phải đủ ý, không được chung chung.
3. Cung cấp chi tiết các thông tin về lỗi, các phiên bản hệ thống, module, nơi bị lỗi ... và hình ảnh chụp (nếu có).
#41760 gửi bởi babyloner
Ngày 25 Tháng 08 2009 , 21:03
Không biết vì sao mà khi tạo bản tin ơới thì phần mở rộng hiện lên
The page cannot be displayed
The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.

--------------------------------------------------------------------------------

Please try the following:

Click the
....
trong khi nưững phần mở đầu và tiêu đề thì vẫn bình thường.
Xin các Bác giúp đỡ.
ở 1 site khác thì tạo bản tin bình thường
[-O<
#41774 gửi bởi ntanh2605
Ngày 26 Tháng 08 2009 , 06:17
Kiểm tra lại up đủ các file chưa, host có hoạt động k ?
babyloner đã viết:Không biết vì sao mà khi tạo bản tin ơới thì phần mở rộng hiện lên
The page cannot be displayed
The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.

--------------------------------------------------------------------------------

Please try the following:

Click the
....
trong khi nưững phần mở đầu và tiêu đề thì vẫn bình thường.
Xin các Bác giúp đỡ.
ở 1 site khác thì tạo bản tin bình thường
[-O<

Page cannot be displayed << Trình duyệt k tìm thấy cái trang bạn cần thì làm gì được nữa !

Nếu bạn là người hay hỏi hơn hay học ! Đọc tiếp bên dưới ... Hỏi .. hỏi nữa .. hỏi mãi ... hỏi riết ai cũng "quải" !