#190180 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 18 Tháng 11 2018 , 04:02
File này mà chứa logo vào đó thì không hợp lý.
Bạn sửa trong thiết lập giao diện CSS thế này thì được
 #header { background-color: transparent; height: 210px; }


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com