#175148 gửi bởi stormlove
Ngày 21 Tháng 01 2016 , 02:47
BQT kiểm tra lại link https://github.com/nukeviet/nukeviet/re ... -setup.zip xem có phải lỗi khi giải nén không nhé.
Lúc tải về mình không giải nén mà mở file nukeviet4.0rc1-setup.zip copy thư mục nukeviet ra ngoài và tiến hành cài đặt. Trong quá trình cài đặt tất cả đều tương thích và quá trình cài đặt thành công. Nhưng khi ra trang chủ ấn vào link các bài viết tất cả đều về trang chủ, ấn vào about, contact cũng vậy, link thì ko rewrite, không hiện menu quản trị bên cạnh trái.
Sau khi xóa đi và giải nén file nukeviet4.0rc1-setup.zip thì phát hiện lỗi như trong đính kèm. Mình lên github Nukeviet tải bản 4.0.25 tại link https://github.com/nukeviet/nukeviet/archive/4.0.25.zip thì không bị lỗi khi giải nén và cài đặt thành công, site hoạt động bình thường, chưa thấy lỗi gì.
Mình thử tải lại mấy lần https://github.com/nukeviet/nukeviet/re ... -setup.zip nhưng vẫn bị lỗi khi giải nén.
Đính kèm
(180.98 KB) Đã tải về 40 lần
#175150 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 21 Tháng 01 2016 , 04:26
Xác nhận
Link
Mã: Chọn hết
https://github.com/nukeviet/nukeviet/releases/download/4.0.25/nukeviet4.0rc1-setup.zip

Lỗi khi giải nén.
132132.PNG
Đính kèm
(13.35 KB) Đã tải về 36 lần

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#175171 gửi bởi laser
Ngày 21 Tháng 01 2016 , 22:58
stormlove đã viết:BQT kiểm tra lại link https://github.com/nukeviet/nukeviet/re ... -setup.zip xem có phải lỗi khi giải nén không nhé.

Tôi đã kiểm tra nhưng không thấy lỗi này.
Bạn cung cấp thêm thông tin nhé:
    Tên+ phiên bản phần mềm download sử dụng.
    Hệ điều hành đang sử dụng.
    Tên + phiên bản Phần mềm giải nén?

stormlove đã viết:Lúc tải về mình không giải nén mà mở file nukeviet4.0rc1-setup.zip copy thư mục nukeviet ra ngoài và tiến hành cài đặt. Trong quá trình cài đặt tất cả đều tương thích và quá trình cài đặt thành công. Nhưng khi ra trang chủ ấn vào link các bài viết tất cả đều về trang chủ, ấn vào about, contact cũng vậy, link thì ko rewrite, không hiện menu quản trị bên cạnh trái.
Sau khi xóa đi và giải nén file nukeviet4.0rc1-setup.zip thì phát hiện lỗi như trong đính kèm. Mình lên github Nukeviet tải bản 4.0.25 tại link https://github.com/nukeviet/nukeviet/archive/4.0.25.zip thì không bị lỗi khi giải nén và cài đặt thành công, site hoạt động bình thường, chưa thấy lỗi gì.
Mình thử tải lại mấy lần https://github.com/nukeviet/nukeviet/re ... -setup.zip nhưng vẫn bị lỗi khi giải nén.


Như vậy là lần đầu các bạn giải nén file nukeviet4.0rc1-setup.zip bình thường, lần thứ 2 là bị lỗi à?

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#175172 gửi bởi laser
Ngày 21 Tháng 01 2016 , 23:00
anhyeuviolet đã viết:Xác nhận
Link
Mã: Chọn hết
https://github.com/nukeviet/nukeviet/releases/download/4.0.25/nukeviet4.0rc1-setup.zip

Lỗi khi giải nén.
132132.PNG

Vậy là 7zip giải nén bị lỗi :-(

Ngoài anhyeuviolet và stormlove, còn bạn nào bị không?

Mọi nẻo đường đều dẫn tới tương lai!
#175176 gửi bởi stormlove
Ngày 22 Tháng 01 2016 , 01:19
Windows 10 Home x64
Mozilla Firefox 43.0.4 x64 (down bằng trình duyệt, ko sử dụng phần mềm hỗ trợ)
7Zip 9.20

laser đã viết:Như vậy là lần đầu các bạn giải nén file nukeviet4.0rc1-setup.zip bình thường, lần thứ 2 là bị lỗi à?

Lần đầu tiên sau khi tải về mình không giải nén mà mở trực tiếp file nukeviet4.0rc1-setup.zip (windows hỗ trợ mở trực tiếp file zip bằng explorer) và copy thư mục nukeviet ra cài đặt. sau khi cài đặt thành công nhưng site lỗi lên mình xóa đi cài lại thì phát hiện khi giải nén bị lỗi.

laser đã viết:Vậy là 7zip giải nén bị lỗi :-(

Không phải 7zip lỗi vì mình tải link khác thì giải nén bình thường
#175231 gửi bởi firewalldt
Ngày 24 Tháng 01 2016 , 08:55
Giải nén trên cpanel hosting thì thế này :-/
Mã: Chọn hết
Archive: /home/labagbag/public_html/nukeviet4.0rc1-setup.zip
57b5e37beb938f28454b9514ddc5f578bc7dc59a
creating: nukeviet/
file #2 (nukeviet/.htaccess):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/.htaccess
inflating: nukeviet/COPYRIGHT.txt
inflating: nukeviet/LICENSE.txt
creating: nukeviet/admin/
creating: nukeviet/admin/authors/
extracting: nukeviet/admin/authors/.htaccess
file #8 (nukeviet/admin/authors/add.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/authors/add.php
file #9 (nukeviet/admin/authors/admin.menu.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/authors/admin.menu.php
file #10 (nukeviet/admin/authors/config.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/authors/config.php
file #11 (nukeviet/admin/authors/del.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/authors/del.php
file #12 (nukeviet/admin/authors/edit.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/authors/edit.php
file #13 (nukeviet/admin/authors/functions.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/authors/functions.php
extracting: nukeviet/admin/authors/index.html
file #15 (nukeviet/admin/authors/main.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/authors/main.php
file #16 (nukeviet/admin/authors/module.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/authors/module.php
file #17 (nukeviet/admin/authors/suspend.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/authors/suspend.php
inflating: nukeviet/admin/authors/users.php
creating: nukeviet/admin/database/
extracting: nukeviet/admin/database/.htaccess
file #21 (nukeviet/admin/database/admin.menu.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/database/admin.menu.php
file #22 (nukeviet/admin/database/delfile.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/database/delfile.php
file #23 (nukeviet/admin/database/download.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/database/download.php
file #24 (nukeviet/admin/database/file.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/database/file.php
file #25 (nukeviet/admin/database/functions.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/database/functions.php
file #26 (nukeviet/admin/database/getfile.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/database/getfile.php
extracting: nukeviet/admin/database/index.html
file #28 (nukeviet/admin/database/main.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/database/main.php
file #29 (nukeviet/admin/database/optimize.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/database/optimize.php
file #30 (nukeviet/admin/database/savefile.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/database/savefile.php
file #31 (nukeviet/admin/database/setting.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/database/setting.php
creating: nukeviet/admin/extensions/
extracting: nukeviet/admin/extensions/.htaccess
inflating: nukeviet/admin/extensions/admin.menu.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/detail.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/download.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/downloaded.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/favorites.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/featured.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/functions.php
extracting: nukeviet/admin/extensions/index.html
inflating: nukeviet/admin/extensions/install.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/login.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/main.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/manage.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/newest.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/popular.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/update.php
inflating: nukeviet/admin/extensions/upload.php
file #50 (nukeviet/admin/index.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/index.php
creating: nukeviet/admin/language/
extracting: nukeviet/admin/language/.htaccess
file #53 (nukeviet/admin/language/admin.menu.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/language/admin.menu.php
inflating: nukeviet/admin/language/check.php
file #55 (nukeviet/admin/language/countries.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/language/countries.php
inflating: nukeviet/admin/language/delete.php
inflating: nukeviet/admin/language/download.php
inflating: nukeviet/admin/language/edit.php
file #59 (nukeviet/admin/language/functions.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/language/functions.php
extracting: nukeviet/admin/language/index.html
inflating: nukeviet/admin/language/interface.php
file #62 (nukeviet/admin/language/main.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/language/main.php
inflating: nukeviet/admin/language/read.php
inflating: nukeviet/admin/language/setting.php
inflating: nukeviet/admin/language/write.php
creating: nukeviet/admin/modules/
extracting: nukeviet/admin/modules/.htaccess
file #68 (nukeviet/admin/modules/admin.menu.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/admin.menu.php
file #69 (nukeviet/admin/modules/change_act.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/change_act.php
file #70 (nukeviet/admin/modules/change_alias.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/change_alias.php
file #71 (nukeviet/admin/modules/change_custom_name.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/change_custom_name.php
file #72 (nukeviet/admin/modules/change_func_submenu.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/change_func_submenu.php
file #73 (nukeviet/admin/modules/change_func_weight.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/change_func_weight.php
file #74 (nukeviet/admin/modules/change_weight.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/change_weight.php
inflating: nukeviet/admin/modules/check_sample_data.php
file #76 (nukeviet/admin/modules/del.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/del.php
file #77 (nukeviet/admin/modules/edit.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/edit.php
file #78 (nukeviet/admin/modules/functions.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/functions.php
extracting: nukeviet/admin/modules/index.html
file #80 (nukeviet/admin/modules/list.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/list.php
file #81 (nukeviet/admin/modules/main.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/main.php
file #82 (nukeviet/admin/modules/recreate_mod.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/recreate_mod.php
file #83 (nukeviet/admin/modules/setup.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/setup.php
file #84 (nukeviet/admin/modules/show.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/show.php
file #85 (nukeviet/admin/modules/vmodule.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/modules/vmodule.php
creating: nukeviet/admin/seotools/
extracting: nukeviet/admin/seotools/.htaccess
file #88 (nukeviet/admin/seotools/admin.menu.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/seotools/admin.menu.php
file #89 (nukeviet/admin/seotools/functions.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/seotools/functions.php
file #90 (nukeviet/admin/seotools/googleplus.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/seotools/googleplus.php
extracting: nukeviet/admin/seotools/index.html
file #92 (nukeviet/admin/seotools/main.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/seotools/main.php
file #93 (nukeviet/admin/seotools/metatags.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/seotools/metatags.php
file #94 (nukeviet/admin/seotools/pagetitle.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/seotools/pagetitle.php
file #95 (nukeviet/admin/seotools/robots.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/seotools/robots.php
file #96 (nukeviet/admin/seotools/rpc.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/seotools/rpc.php
file #97 (nukeviet/admin/seotools/siteDiagnostic.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/seotools/siteDiagnostic.php
file #98 (nukeviet/admin/seotools/sitemapPing.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/seotools/sitemapPing.php
creating: nukeviet/admin/settings/
extracting: nukeviet/admin/settings/.htaccess
file #101 (nukeviet/admin/settings/admin.menu.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/admin.menu.php
file #102 (nukeviet/admin/settings/cdn.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/cdn.php
file #103 (nukeviet/admin/settings/cronjobs.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/cronjobs.php
file #104 (nukeviet/admin/settings/cronjobs_act.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/cronjobs_act.php
file #105 (nukeviet/admin/settings/cronjobs_add.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/cronjobs_add.php
file #106 (nukeviet/admin/settings/cronjobs_del.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/cronjobs_del.php
file #107 (nukeviet/admin/settings/cronjobs_edit.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/cronjobs_edit.php
file #108 (nukeviet/admin/settings/ftp.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/ftp.php
file #109 (nukeviet/admin/settings/functions.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/functions.php
extracting: nukeviet/admin/settings/index.html
inflating: nukeviet/admin/settings/language.php
file #112 (nukeviet/admin/settings/main.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/main.php
file #113 (nukeviet/admin/settings/plugin.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/plugin.php
file #114 (nukeviet/admin/settings/security.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/security.php
file #115 (nukeviet/admin/settings/smtp.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/smtp.php
file #116 (nukeviet/admin/settings/system.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/system.php
file #117 (nukeviet/admin/settings/variables.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/settings/variables.php
creating: nukeviet/admin/siteinfo/
extracting: nukeviet/admin/siteinfo/.htaccess
file #120 (nukeviet/admin/siteinfo/admin.menu.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/siteinfo/admin.menu.php
file #121 (nukeviet/admin/siteinfo/checkchmod.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/siteinfo/checkchmod.php
file #122 (nukeviet/admin/siteinfo/functions.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/siteinfo/functions.php
extracting: nukeviet/admin/siteinfo/index.html
file #124 (nukeviet/admin/siteinfo/logs.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/siteinfo/logs.php
file #125 (nukeviet/admin/siteinfo/logs_del.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/siteinfo/logs_del.php
file #126 (nukeviet/admin/siteinfo/main.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/siteinfo/main.php
file #127 (nukeviet/admin/siteinfo/notification_load.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/siteinfo/notification_load.php
file #128 (nukeviet/admin/siteinfo/php_info_configuration.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/siteinfo/php_info_configuration.php
file #129 (nukeviet/admin/siteinfo/php_info_environment.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/siteinfo/php_info_environment.php
file #130 (nukeviet/admin/siteinfo/php_info_modules.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/siteinfo/php_info_modules.php
file #131 (nukeviet/admin/siteinfo/php_info_variables.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/siteinfo/php_info_variables.php
file #132 (nukeviet/admin/siteinfo/system_info.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/siteinfo/system_info.php
creating: nukeviet/admin/themes/
extracting: nukeviet/admin/themes/.htaccess
file #135 (nukeviet/admin/themes/activatetheme.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/activatetheme.php
file #136 (nukeviet/admin/themes/admin.menu.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/admin.menu.php
inflating: nukeviet/admin/themes/block_change_show.php
file #138 (nukeviet/admin/themes/block_config.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/block_config.php
file #139 (nukeviet/admin/themes/block_content.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/block_content.php
file #140 (nukeviet/admin/themes/block_outgroup.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/block_outgroup.php
file #141 (nukeviet/admin/themes/blocks.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/blocks.php
inflating: nukeviet/admin/themes/blocks_change_active.php
file #143 (nukeviet/admin/themes/blocks_change_order.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/blocks_change_order.php
file #144 (nukeviet/admin/themes/blocks_change_order_group.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/blocks_change_order_group.php
file #145 (nukeviet/admin/themes/blocks_change_pos.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/blocks_change_pos.php
file #146 (nukeviet/admin/themes/blocks_del.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/blocks_del.php
file #147 (nukeviet/admin/themes/blocks_del_group.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/blocks_del_group.php
file #148 (nukeviet/admin/themes/blocks_func.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/blocks_func.php
file #149 (nukeviet/admin/themes/blocks_reset_order.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/blocks_reset_order.php
file #150 (nukeviet/admin/themes/change_layout.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/change_layout.php
inflating: nukeviet/admin/themes/config.php
inflating: nukeviet/admin/themes/deletetheme.php
file #153 (nukeviet/admin/themes/functions.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/functions.php
file #154 (nukeviet/admin/themes/getfile.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/getfile.php
extracting: nukeviet/admin/themes/index.html
file #156 (nukeviet/admin/themes/loadblocks.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/loadblocks.php
file #157 (nukeviet/admin/themes/loadposition.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/loadposition.php
file #158 (nukeviet/admin/themes/main.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/main.php
file #159 (nukeviet/admin/themes/package_theme_module.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/package_theme_module.php
file #160 (nukeviet/admin/themes/setuplayout.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/setuplayout.php
file #161 (nukeviet/admin/themes/sort_order.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/sort_order.php
file #162 (nukeviet/admin/themes/xcopyblock.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/xcopyblock.php
file #163 (nukeviet/admin/themes/xcopyprocess.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/themes/xcopyprocess.php
creating: nukeviet/admin/upload/
extracting: nukeviet/admin/upload/.htaccess
file #166 (nukeviet/admin/upload/addlogo.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/addlogo.php
file #167 (nukeviet/admin/upload/admin.menu.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/admin.menu.php
file #168 (nukeviet/admin/upload/config.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/config.php
file #169 (nukeviet/admin/upload/createfolder.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/createfolder.php
file #170 (nukeviet/admin/upload/createimg.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/createimg.php
inflating: nukeviet/admin/upload/cropimg.php
file #172 (nukeviet/admin/upload/delfolder.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/delfolder.php
file #173 (nukeviet/admin/upload/delimg.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/delimg.php
file #174 (nukeviet/admin/upload/dlimg.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/dlimg.php
inflating: nukeviet/admin/upload/download.php
file #176 (nukeviet/admin/upload/folderlist.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/folderlist.php
file #177 (nukeviet/admin/upload/functions.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/functions.php
file #178 (nukeviet/admin/upload/imglist.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/imglist.php
extracting: nukeviet/admin/upload/index.html
file #180 (nukeviet/admin/upload/main.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/main.php
file #181 (nukeviet/admin/upload/moveimg.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/moveimg.php
file #182 (nukeviet/admin/upload/renamefolder.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/renamefolder.php
file #183 (nukeviet/admin/upload/renameimg.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/renameimg.php
inflating: nukeviet/admin/upload/rotateimg.php
file #185 (nukeviet/admin/upload/thumbconfig.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/thumbconfig.php
file #186 (nukeviet/admin/upload/upload.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/upload.php
file #187 (nukeviet/admin/upload/uploadconfig.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/upload/uploadconfig.php
creating: nukeviet/admin/webtools/
extracting: nukeviet/admin/webtools/.htaccess
file #190 (nukeviet/admin/webtools/admin.menu.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/webtools/admin.menu.php
file #191 (nukeviet/admin/webtools/checkupdate.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/webtools/checkupdate.php
file #192 (nukeviet/admin/webtools/clearsystem.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/webtools/clearsystem.php
file #193 (nukeviet/admin/webtools/config.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/webtools/config.php
file #194 (nukeviet/admin/webtools/deleteupdate.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/webtools/deleteupdate.php
file #195 (nukeviet/admin/webtools/functions.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/webtools/functions.php
inflating: nukeviet/admin/webtools/getupdate.php
extracting: nukeviet/admin/webtools/index.html
file #198 (nukeviet/admin/webtools/main.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/webtools/main.php
file #199 (nukeviet/admin/webtools/statistics.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/admin/webtools/statistics.php
creating: nukeviet/assets/
file #201 (nukeviet/assets/.htaccess):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/.htaccess
creating: nukeviet/assets/css/
file #203 (nukeviet/assets/css/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/css/index.html
creating: nukeviet/assets/editors/
file #205 (nukeviet/assets/editors/.htaccess):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/.htaccess
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/adapters/
file #208 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/adapters/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/adapters/index.html
file #209 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/adapters/jquery.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/adapters/jquery.js
file #210 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/build-config.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/build-config.js
file #211 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/ckeditor.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/ckeditor.js
file #212 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/config.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/config.js
file #213 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/contents.css):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/contents.css
file #214 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/index.html
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/lang/
file #216 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/lang/en.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/lang/en.js
file #217 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/lang/fr.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/lang/fr.js
file #218 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/lang/vi.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/lang/vi.js
file #219 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/nv.php):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/nv.php
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/css/
file #223 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/css/autosave.css):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/css/autosave.css
file #224 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/css/autosave.min.css):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/css/autosave.min.css
file #225 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/index.html
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/
file #227 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/difflib.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/difflib.js
file #228 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/diffview.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/diffview.js
file #229 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/extensions.min.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/extensions.min.js
file #230 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/jsdiff.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/jsdiff.js
file #231 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/lz-string-1.3.3.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/lz-string-1.3.3.js
file #232 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/moment.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/autosave/js/moment.js
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/clipboard/
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/clipboard/dialogs/
file #235 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/clipboard/dialogs/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/clipboard/dialogs/index.html
file #236 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/clipboard/dialogs/paste.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/clipboard/dialogs/paste.js
file #237 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/clipboard/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/clipboard/index.html
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/dialogs/
file #240 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/dialogs/codesnippet.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/dialogs/codesnippet.js
file #241 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/dialogs/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/dialogs/index.html
file #242 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/index.html
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/lib/
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/lib/highlight/
file #245 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/lib/highlight/highlight.pack.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/lib/highlight/highlight.pack.js
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/lib/highlight/styles/
file #247 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/lib/highlight/styles/github.css):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/lib/highlight/styles/github.css
file #248 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/lib/highlight/styles/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/lib/highlight/styles/index.html
file #249 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/lib/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/codesnippet/lib/index.html
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/colordialog/
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/colordialog/dialogs/
file #252 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/colordialog/dialogs/colordialog.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/colordialog/dialogs/colordialog.js
file #253 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/colordialog/dialogs/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/colordialog/dialogs/index.html
file #254 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/colordialog/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/colordialog/index.html
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/dialog/
file #256 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/dialog/dialogDefinition.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/dialog/dialogDefinition.js
file #257 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/dialog/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/dialog/index.html
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/div/
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/div/dialogs/
file #260 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/div/dialogs/div.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/div/dialogs/div.js
file #261 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/div/dialogs/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/div/dialogs/index.html
file #262 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/div/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/div/index.html
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/codecogs/
file #265 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/codecogs/eq_config.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/codecogs/eq_config.js
file #266 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/codecogs/eq_editor-lite-17.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/codecogs/eq_editor-lite-17.js
file #267 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/codecogs/equation-embed.css):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/codecogs/equation-embed.css
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/dialogs/
file #269 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/dialogs/eqneditor.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/dialogs/eqneditor.js
file #270 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/dialogs/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/dialogs/index.html
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/icons/
file #272 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/icons/eqneditor.png):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/icons/eqneditor.png
file #273 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
extracting: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/index.html
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/lang/
file #275 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/lang/en.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/lang/en.js
file #276 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/lang/vi.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/lang/vi.js
file #277 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/plugin.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/eqneditor/plugin.js
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/find/
creating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/find/dialogs/
file #280 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/find/dialogs/find.js):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
continuing with central flag (IsUTF8 = 1)
inflating: nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/find/dialogs/find.js
file #281 (nukeviet/assets/editors/ckeditor/plugins/find/dialogs/index.html):
mismatch between local and central GPF bit 11 ("UTF-8"),
#175269 gửi bởi hongoctrien
Ngày 25 Tháng 01 2016 , 20:44
laser đã viết:
anhyeuviolet đã viết:Xác nhận
Link
Mã: Chọn hết
https://github.com/nukeviet/nukeviet/releases/download/4.0.25/nukeviet4.0rc1-setup.zip

Lỗi khi giải nén.
132132.PNG

Vậy là 7zip giải nén bị lỗi :-(

Ngoài anhyeuviolet và stormlove, còn bạn nào bị không?


Lỗi trên linux
Hình ảnh

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/