#187300 post by kinhvan
Day 04 Month 12 2017 , 21:39
Tôi đang dùng nukeviet bản 4.2, nay nâng cấp lên 4.3 bằng chức năng Kiểm tra phiên bản và thực hiện nâng cấp tự động.
Sau khi nâng cấp xong, mọi chức năng đều ổn, chỉ duy có chức năng File đính kèm trong module Tin tức là không sử dụng được nút [Thêm] , nhấn vào không có action gì.
Hoặc có thể tôi chưa biết cách sử dụng, vui lòng hướng dẫn thêm.#187304 post by vingheo
Day 05 Month 12 2017 , 01:48
kinhvan đã viết Tôi đang dùng nukeviet bản 4.2, nay nâng cấp lên 4.3 bằng chức năng Kiểm tra phiên bản và thực hiện nâng cấp tự động.
Sau khi nâng cấp xong, mọi chức năng đều ổn, chỉ duy có chức năng File đính kèm trong module Tin tức là không sử dụng được nút [Thêm] , nhấn vào không có action gì.
Hoặc có thể tôi chưa biết cách sử dụng, vui lòng hướng dẫn thêm.Xem bài này: https://github.com/nukeviet/eGovernment/issues/71


Chia sẻ thủ thuật & kiến thức tin học
https://shareict.net/