#175239 gửi bởi phonetm
Ngày 24 Tháng 01 2016 , 20:52
Mình sử dụng hosting linux, đã tạo CSDL rỗng, trong thu mục gốc của host mình tạo thư mục "tc" và upload toàn bộ dữ liệu của nukeviet4.0Rc1(đã giả nén), tuy nhiên khi truy cập vào đường dẫn để cài đặt thì gặp lỗi này:
Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in /home/thanhcvn/public_html/tc/includes/mainfile.php on line 85

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/thanhcvn/public_html/tc/includes/mainfile.php on line 85

Bạn nào biết mong chỉ dùm, cảm ơn!
#175240 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 24 Tháng 01 2016 , 21:05
phonetm đã viết:Mình sử dụng hosting linux, đã tạo CSDL rỗng, trong thu mục gốc của host mình tạo thư mục "tc" và upload toàn bộ dữ liệu của nukeviet4.0Rc1(đã giả nén), tuy nhiên khi truy cập vào đường dẫn để cài đặt thì gặp lỗi này:
Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in /home/thanhcvn/public_html/tc/includes/mainfile.php on line 85

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/thanhcvn/public_html/tc/includes/mainfile.php on line 85

Bạn nào biết mong chỉ dùm, cảm ơn!

PHP của bạn là phiên bản nào ấy ?

Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#175248 gửi bởi phonetm
Ngày 24 Tháng 01 2016 , 22:57
anhyeuviolet đã viết:
phonetm đã viết:Mình sử dụng hosting linux, đã tạo CSDL rỗng, trong thu mục gốc của host mình tạo thư mục "tc" và upload toàn bộ dữ liệu của nukeviet4.0Rc1(đã giả nén), tuy nhiên khi truy cập vào đường dẫn để cài đặt thì gặp lỗi này:
Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in /home/thanhcvn/public_html/tc/includes/mainfile.php on line 85

Parse error: syntax error, unexpected T_STRING in /home/thanhcvn/public_html/tc/includes/mainfile.php on line 85

Bạn nào biết mong chỉ dùm, cảm ơn!

PHP của bạn là phiên bản nào ấy ?


Phiên bản PHP của mình là:
PHP Version 5.2.17
#175250 gửi bởi anhyeuviolet
Ngày 24 Tháng 01 2016 , 23:12
phonetm đã viết:Phiên bản PHP của mình là:
PHP Version 5.2.17


Ui chà ...

Yêu cầu bắt buộc đối với môi trường máy chủ

Hệ điều hành: Unix (Linux, Ubuntu, Fedore…) hoặc Windows
PHP: PHP 5.4 hoặc phiên bản mới nhất.
MySQL: MySQL 5.5 hoặc phiên bản mới nhất


Cổng nhôm đúc Nhật Bản
http://www.asuzac-acm.com.vn/vi/acm/cong-nhom-duc/
#175252 gửi bởi convoi
Ngày 24 Tháng 01 2016 , 23:14
phonetm đã viết:Phiên bản PHP của mình là:
PHP Version 5.2.17

Yêu cầu bắt buộc đối với môi trường máy chủ
Hệ điều hành: Unix (Linux, Ubuntu, Fedore…) hoặc Windows
PHP: PHP 5.4 hoặc phiên bản mới nhất.
MySQL: MySQL 5.5 hoặc phiên bản mới nhất

Con Voi