#180791 gửi bởi buinamit
Ngày 12 Tháng 10 2016 , 22:20
Em nhận dc thông báo update từ 4.0 bản chính thức lên : NukeViet CMS 4.1 Beta 1; Cập nhật: 06/10/2016 00:00
Update xong thì bị lỗi block news_cat
tiêu đề tin mất hết, chỉ còn lại hình thôi. (ảnh đính kèm)
Giờ phải xử lý sao ạ. Em quên ko backup web.
#180834 gửi bởi blackrose
Ngày 15 Tháng 10 2016 , 00:08
Mình cũng bị vậy và kiểm tra thấy cái này là do hiện thiếu Title. Bạn có thể chỉnh lại như sau:

- Mở themes/[ten theme]/modules/news, đổi tên block_groups.tpl thành block_news_cat.tpl
- Mở modules/news/blocks/global.block_news_cat.ini:
+ Tìm:
<numrow>5</numrow>
+ Thêm vào dưới:
<title_length>150</title_length>
- Mở modules/news/blocks/global.block_news_cat.php:
+ Tìm:
 $return['config']['numrow'] = $nv_Request->get_int('config_numrow', 'post', 0);
+ Thêm vào dưới:
 $return['config']['title_length'] = $nv_Request->get_string('config_title_length', 'post', 0);
+ Tìm:
 $html .= '' . $lang_block['numrow'] . ''; $html .= ''; $html .= ''; $html .= '';
+ Thêm vào dưới:
 $html .= '' . $lang_block['title_length'] . ''; $html .= ''; $html .= '';
- Mở modules/news/language/block.global.block_news_cat_vi.php:
+ Thêm dòng:
$lang_block['title_length'] = 'Số ký tự tiêu đề';
Đính kèm
(4.96 KB) Đã tải về 5 lần
Sửa lần cuối bởi blackrose vào Ngày 15 Tháng 10 2016 , 00:19, với tổng số 1 lần sửa.
Nguyên nhân: Thêm file đính kèm

Lao động là vinh quang =D> =D> =D>