Nội quy chuyên mục: Để được trợ giúp nhanh nhất, vui lòng cung cấp các thông tin về phiên bản NukeViet 3, môi trường thử nghiệm (Máy chủ, phiên bản php, phần mềm server....).
#193893 gửi bởi billygoat
Ngày 17 Tháng 06 2020 , 22:07
Phan Tấn Dũng đã viết:Bạn bật Recaptcha nhé, chưa có ghi nhận việc thêm recaptcha mà bị spam
Thực tế là bật Recaptcha sẽ giúp ngăn chận rất nhiều kiểu SPAM email, thế nhưng khẳng định là tiết giảm thôi chứ không kháng hết tất cả nhé, TOOL của bọn ngoại quốc vẫn lách qua Recaptcha và email linh tính cho mình suốt, số lượng không nhiều nhưng phải xóa bằng tay ...

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org