Nội quy chuyên mục: - Chuyên mục này chỉ hỗ trợ cho các theme mặc định của hệ thống.
- Các giao diện khác bạn vui lòng tìm đến bài viết chia sẻ theme đó để thảo luận.
#75857 gửi bởi cityview
Ngày 22 Tháng 12 2010 , 11:44
Các bác ơi . em làm hình quảng cáo có kích thước nhỏ hơn kích thước block cho phép - làm sao để hình quảng cáo luôn nằm giữa block vậy???