#188771 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 19 Tháng 05 2018 , 12:29
Bạn kiểm tra tương thích máy chủ theo tài liệu này https://wiki.nukeviet.vn/nukeviet4:setup:requirements

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com