#186928 gửi bởi anhh14c
Ngày 28 Tháng 10 2017 , 23:36
Hiện tại em có đưa ra ngoài site block global block_groups theo nhóm tin thông báo mới nhưng mặc định thông báo này là đứng yên. Giờ em muốn nó các tin nó chạy được từ dưới lên ạ. Em nhờ các bác chỉ giúp em.
#186958 gửi bởi thuvp
Ngày 01 Tháng 11 2017 , 06:27
Nếu hiện tại nó đang đứng yên mà bạn muốn nó chuyển động chạy từ trên xuống dưới hoặc dưới lên trên thì sử dụng js giống như global-blocks-news-new là được.
Không biết có hiểu đúng ý bạn không.