#186928 post by anhh14c
Day 28 Month 10 2017 , 23:36
Hiện tại em có đưa ra ngoài site block global block_groups theo nhóm tin thông báo mới nhưng mặc định thông báo này là đứng yên. Giờ em muốn nó các tin nó chạy được từ dưới lên ạ. Em nhờ các bác chỉ giúp em.