#188516 post by trinhthinhvn
Day 19 Month 04 2018 , 08:20
Bạn f12 để xem sourcde sau đó thì xem nó là class nào và vô file style.css mà sửa nhé. cái đầu tiên thì nó là .bg-body. cái số 2 thì nó là mặc định class panel-default của boottrap, muốn thay thì viết calss tương tự vào file style.css, nó sẽ nhận của style.css

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188520 post by vingheo
Day 19 Month 04 2018 , 22:14
Mình dùng NV 4.3.01 mình cũng đã làm như bạn mà vẫn không đc, mình xóa cache cũng không đc. Mình làm theo bài viết này: https://seoera.info/news/giao-dien-theme-nukeviet/Huong-dan-chinh-sua-RIP-theme-default-trong-NukeViet-4-10.html . cái đầu tiên thuộc tính .navbar-default để thay đổi thanh ngang trên cùng cũng không đc, và thuộc tính bg-body cũng không phải. cái số 2 thì nó là mặc định class panel-default thì không đúng với Block. bạn hãy giúp mình với.


Chia sẻ thủ thuật & kiến thức tin học
https://shareict.net/
#188632 post by nguyenvantuan
Day 04 Month 05 2018 , 10:39
vingheo đã viết Mình dùng NV 4.3.01 mình cũng đã làm như bạn mà vẫn không đc, mình xóa cache cũng không đc. Mình làm theo bài viết này: https://seoera.info/news/giao-dien-theme-nukeviet/Huong-dan-chinh-sua-RIP-theme-default-trong-NukeViet-4-10.html . cái đầu tiên thuộc tính .navbar-default để thay đổi thanh ngang trên cùng cũng không đc, và thuộc tính bg-body cũng không phải. cái số 2 thì nó là mặc định class panel-default thì không đúng với Block. bạn hãy giúp mình với.

vingheo đã viết Mình dùng NV 4.3.01 mình cũng đã làm như bạn mà vẫn không đc, mình xóa cache cũng không đc. Mình làm theo bài viết này: https://seoera.info/news/giao-dien-theme-nukeviet/Huong-dan-chinh-sua-RIP-theme-default-trong-NukeViet-4-10.html . cái đầu tiên thuộc tính .navbar-default để thay đổi thanh ngang trên cùng cũng không đc, và thuộc tính bg-body cũng không phải. cái số 2 thì nó là mặc định class panel-default thì không đúng với Block. bạn hãy giúp mình với.

Teamview đi