#190903 gửi bởi billygoat
Ngày 25 Tháng 03 2019 , 21:32
Siêu văn bản XMLvăn bản mở rộng, nó thiết kế theo công cụ dược Generator mà ra file, thế nên copy/paste/save .. thì Oke nhé, nhưng để xem và trình bày bày bằng công cụ soạn thảo không thể nào khả dụng cho tất cả các file XML.. bạn nên hiểu điều này trước ! >:)

hết ham ~O)
https://hoasenvang.vn | https://hoasenvang.org
#190904 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 25 Tháng 03 2019 , 21:51
webnukeviet đã viết thấy chỉ upload vô tài liệu google dc nhưng mở ko dc bạn à

Tất nhiên rồi bạn, file XML bạn chỉ có thể chèn vào link đính kèm để download xuống thôi làm sao mà mở và hiển thị trên website được


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190907 gửi bởi hoaquynhtim99
Ngày 25 Tháng 03 2019 , 22:05
webnukeviet đã viết copy/paste/save thì nó cũng đâu hiện thị đâu bạn ơi

Ví dụ:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<block>
<info>
<name>Block News Center</name>
<author>VinaDes.,Jsc</author>
<website>http://vinades.vn</website>
<description></description>
</info>
<config>
<selectmod></selectmod>
<numrowvideo>10</numrowvideo>
</config>
<datafunction>nv_block_config_video_phapam</datafunction>
<submitfunction>nv_block_config_video_phapam_submit</submitfunction>
<language>
<vi>
<selectmod>Chọn module</selectmod>
<numrowvideo>Số video</numrowvideo>
</vi>
<en>
<selectmod>Chọn module</selectmod>
<numrowvideo>Số video</numrowvideo>
</en>
</language>
</block>

Đây là nội dung XML mình đã copy, trình soạn thảo NukeViet luôn


Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.
Blog thủ thuật NukeViet https://writeblabla.com
#190910 gửi bởi webnukeviet
Ngày 26 Tháng 03 2019 , 03:17
hoaquynhtim99 đã viết
webnukeviet đã viết copy/paste/save thì nó cũng đâu hiện thị đâu bạn ơi

Ví dụ:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<block>
<info>
<name>Block News Center</name>
<author>VinaDes.,Jsc</author>
<website>http://vinades.vn</website>
<description></description>
</info>
<config>
<selectmod></selectmod>
<numrowvideo>10</numrowvideo>
</config>
<datafunction>nv_block_config_video_phapam</datafunction>
<submitfunction>nv_block_config_video_phapam_submit</submitfunction>
<language>
<vi>
<selectmod>Chọn module</selectmod>
<numrowvideo>Số video</numrowvideo>
</vi>
<en>
<selectmod>Chọn module</selectmod>
<numrowvideo>Số video</numrowvideo>
</en>
</language>
</block>

Đây là nội dung XML mình đã copy, trình soạn thảo NukeViet luôn

Nó chỉ hiện vậy đó