#187274 post by thienthanhkb
Day 01 Month 12 2017 , 21:35
Hiện tại mình đang dùng theme freestore miễn phí của wp nhưng phần footer chỉ hiển thị được có 1 cột. mình muốn phần footer hiển thị nhiều cột thì phải làm sao?
AE nào biết cách chỉnh chỉ giúp mình với.

Cảm ơn các bạn nhiều!
#187276 post by trinhthinhvn
Day 02 Month 12 2017 , 00:54
thienthanhkb đã viết Hiện tại mình đang dùng theme freestore miễn phí của wp nhưng phần footer chỉ hiển thị được có 1 cột. mình muốn phần footer hiển thị nhiều cột thì phải làm sao?
AE nào biết cách chỉnh chỉ giúp mình với.

Cảm ơn các bạn nhiều!

bạn vào file footer.php sau đó thêm bộ sung thêm cột mới và chia lại cái cột footer thành 2 hay nhiều cột tùy theo nhu cầu. Nếu là vị trí widget nữa thì bạn cần vào functions.php khai báo thêm tên widget cho footer rồi quay lại footer.php điền nó vào đấy nhé


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187277 post by thienthanhkb
Day 02 Month 12 2017 , 01:29
bạn vào file footer.php sau đó thêm bộ sung thêm cột mới và chia lại cái cột footer thành 2 hay nhiều cột tùy theo nhu cầu. Nếu là vị trí widget nữa thì bạn cần vào functions.php khai báo thêm tên widget cho footer rồi quay lại footer.php điền nó vào đấy nhé

Nhưng mình không rành về code lắm nên không biết phải thêm vào đoạn code như thế nào?
#187279 post by trinhthinhvn
Day 02 Month 12 2017 , 04:09
thienthanhkb đã viết bạn vào file footer.php sau đó thêm bộ sung thêm cột mới và chia lại cái cột footer thành 2 hay nhiều cột tùy theo nhu cầu. Nếu là vị trí widget nữa thì bạn cần vào functions.php khai báo thêm tên widget cho footer rồi quay lại footer.php điền nó vào đấy nhé

Nhưng mình không rành về code lắm nên không biết phải thêm vào đoạn code như thế nào?

vậy bạn inbox mình theo thông tin ở chữ ký.
Lưu ý mình làm là có phí nhé


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/