#183722 gửi bởi volong1012
Ngày 12 Tháng 04 2017 , 21:12
Chào bạn !
Để thay màu nền của chữ thì bạn vào theme tìm đến file css sau : jquery.metisMenu.css
Sau đó tìm đến class: .metismenu .sidebar-nav
Bạn sửa lại 2 thông số đó là Background background image theo ý của mình là được