#187626 gửi bởi nguyenhuyvu
Ngày 04 Tháng 01 2018 , 22:44
Modules thăm dò ý kiến nó bị lỗi không hiển thị xem kết quả bình chọn được .Mong ae giúp đỡ.
#187630 gửi bởi trinhthinhvn
Ngày 05 Tháng 01 2018 , 02:50
nguyenhuyvu đã viết Modules thăm dò ý kiến nó bị lỗi không hiển thị xem kết quả bình chọn được .Mong ae giúp đỡ.

Bạn sử dụng bản bao nhiêu và trên theme default hay theme ngoài?


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/