#181902 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 29 Tháng 12 2016 , 04:33
Trong website của em có 2 thẻ title, mà em tìm mãi trong header.tpl (../themes/default/layout/header.tpl) chỉ có duy nhất 1 thẻ title, còn thẻ title thứ 2 không thấy đâu ạ. Vào Bing Webmaster Tool cũng báo có 2 title.
Với cả cái khoanh tròn thứ 2:
"="
" content="
">
"
Em không biết đoạn code lỗi này nó mọc ở đâu ra, em tìm mãi trong mấy trang giao diện mà không thấy. Giúp em với ạ
http://i.imgur.com/s6Wih5T.jpg

Giúp em với. Em bó tay với 2 cái này rồi

Thanks & Best Regards,
-----------------------------------
NGOC TUAN CONG
#182046 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 13 Tháng 01 2017 , 02:01
nambmtk1993 đã viết Bạn thử tìm trong các layout xem. Có thể nó nằm trong đó.
Không có b ơi. Mình đã tìm kĩ lắm rồi. Nếu có trong layout mình đã tìm thấy rồi =.=

Thanks & Best Regards,
-----------------------------------
NGOC TUAN CONG