#177780 gửi bởi dcomp
Ngày 12 Tháng 06 2016 , 07:34
Còn ô trả lời với trích dẫn mình vẫn thấy nó chạy bình thường.

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

không bìh thường đâu ah, chắc có người được có người không. B thử lấy acc khác ra thử xem... :-?


http://createweb4free.cf