#185256 gửi bởi blackrose
Ngày 02 Tháng 07 2017 , 23:08
Qua một thời gian hoạt động, website có nhiều account ảo. Tôi muốn có một chức năng gửi email xác thực cho các thành viên. Trong vòng 7 ngày nếu thành viên không click vào link xác thực trong email thì hệ thống sẽ gửi email thông báo và xóa account đó. Chức năng này sẽ giúp website tối ưu dữ liệu rác về thông tin đăng ký thành viên ảo. Nâng cao chất lượng thành viên tham gia website.

Có bạn nào đã từng làm chức năng này, mong các bạn chia sẻ giúp.

Thanks!

Lao động là vinh quang =D> =D> =D>
#185257 gửi bởi hongoctrien
Ngày 02 Tháng 07 2017 , 23:15
Từ đầu sao không bật tính năng kích hoạt qua email sau khi đăng ký luôn bạn

Hỏi nhanh đáp gọn tất tần tật mọi thứ liên quan đến NukeViet ==> https://mynukeviet.net/hoi-dap/