#187913 post by trinhthinhvn
Day 12 Month 02 2018 , 21:43
dongly đã viết
alo

vậy bạn vào mục install tìm thư mục update và file update_data.php xóa đi nhé, coi ở gói cập nhật là biết chính xác thư mục và file cần xóa

Last edit by trinhthinhvn time Day 21 Month 02 2018 , 19:43, with 1 edit count.

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#187938 post by trinhthinhvn
Day 21 Month 02 2018 , 19:43
hoaquynhtim99 đã viết A thịnh nhầm rồi nha, xóa file update_data.php chứ không phải file update.php

hehe, lộn :D


Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/