#190104 gửi bởi hungvsg
Ngày 07 Tháng 11 2018 , 18:21
Khách hàng của mình đang có nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý khách hàng theo mô hình đa cấp, cụ thể sẽ có các chức năng sau
- Quản lý khách hàng theo cơ chế sơ đồ nhị nhân
- Quản lý trả thưởng cho khách hàng theo các loại hoa hồng
+ Trực tiếp giới thiệu
+ Thưởng cân nhánh
+ Thưởng thu nhập trên thu nhập người giới thiệu trực tiếp
+ Trả lãi suất tiền ủy thác (3-4%/tháng theo gói đầu tư ủy thác)
- Sơ đồ hệ thống (treeview)
- Sơ đồ hệ thống (cây thư mục)
- Danh sách giới thiệu (Theo affilate)
- Đặt lệnh thanh toán
---
Ngoài ra có 1 số khách hàng yêu cầu thiết kế website phát hành crypto (nếu có thể triển khai thì anh em hơp tác thêm)
--
Liên hệ:
Telegram: @herobsa
Whatsapp: +84907666338
(Nhắn tin mình sẽ liên lạc lại)
#190114 gửi bởi duyhiep
Ngày 09 Tháng 11 2018 , 20:40
Đúng là mô hình này trước đây mình có xây dựng và viết theo kiểu này 1 lần, từ thời nuke 2.0. độ phức tạp kinh khủng!!!
Nếu chủ topic có nhã ý có thể liên hệ lại mình để mình sẽ trao đổi thêm và phát triển lại nó!
Thanks.

email: vuduy1502@gmail.com