Cần tìm module

Chia sẻ:
#182438 gửi bởi evit_08
Ngày 23 Tháng 02 2017 , 00:04
Mình đang kiếm 1 module hiển thị bài viết ra ngoài trang chủ.
Nó rất đơn giản như trình soạn thảo bài viết của tin tức có đầy đủ màu chữ, liên kết chèn hình ảnh như soạn thảo bình thường
Ở module tin tức mình không làm thế nào để nó chỉ hiển thị 1 bài viết full. Nếu ai đã xài module tin tức thì chỉ giúp
#182439 gửi bởi evit_08
Ngày 23 Tháng 02 2017 , 00:14
Nó giống module này bình thường thì nó hiển thì theo sắp xếp ở trên. Nhưng mình view theo link thì các bạn xem phía dưới nhé
http://soicauchuan868.com/linkquangcao/