#187856 post by ngoctuan.svc
Day 01 Month 02 2018 , 03:22
Xin chào mọi người, hiện giờ em đang muốn làm 1 hình ảnh hoặc là 1 đoạn text có chứa nội dung quảng cáo cho website của em. Khi mà người dùng truy cập vào trang web của e sẽ hiện ra các đó đầu tiên, và nó phải có 1 button để đóng cái ứng dụng đó lại (ở bên phải góc trên cùng). Khi đóng lại thì mới hiện ra trang chủ website của e.
Ai có thể giúp e, có đoạn code nào kiểu kiểu như thế không chỉ e với. E xin cảm ơn!!

Thanks & Best Regards,
----------------------------------------------
NGOC TUAN CONG
Sieu Viet trading service & equiment Co.,Ltd
No. 12 Phu Gia, Tay Ho Dist, Hanoi, Vietnam
Tel: (024) 3.995.3229
Website: http://sieuviethn.com.vn