#186122 gửi bởi ngoctuan.svc
Ngày 17 Tháng 08 2017 , 22:35
Có ai biết rip giao diện Mobile của Nukeviet 4 không giúp em với.
Logo chỉnh sửa ở file nào, metismenu chỉnh màu sắc ở đâu.
Em xóa toàn bộ nội dung trong div class logo rồi chèn 1 thẻ img vào mà chả thấy thay đổi gì?

Thanks & Best Regards,
-----------------------------------
NGOC TUAN CONG
#186128 gửi bởi ngocphan123
Ngày 18 Tháng 08 2017 , 06:12
Bạn muốn chỉnh sử logo thì bạn vào file header_extended.tpl theo đường dẫn thư mục sau:
/themes/mobile_default/layout/. Tương tự bạn muốn chỉnh sửa metismenu thì vào thư mục /themes/mobile_default/css/jquery.metisMenu.css bạn chỉnh sửa file jquery.metisMenu.css là được