#188482 post by temhoanggia
Day 17 Month 04 2018 , 04:52
Chào các ban,
như tít , mình muốn hỏi chút về vấn đề chuyển http sang https và cách làm thế nào để chuyển.
Sau khi chuyển thì thứ hạng của site có bị ảnh hưởng nhiều không, với cả backlink đi từ trước là http sau khi website chuyển thành https thì các backlink đó còn hiệu quả ko ?
#188483 post by trinhthinhvn
Day 17 Month 04 2018 , 06:14
thứ nhất là bạn phả cài ssl
Thứ 2 là để có ssl thì mua
thứ 3 là là không ảnh hưởng mấy
thứ 4 là https hiệu quả hơn http

Thiết kế và nâng cấp website nukeviet và wordpress: https://thinhweb.com/dich-vu-thiet-ke-website/
#188507 post by tamtang102
Day 18 Month 04 2018 , 23:30
Nếu dùng wp thì chuyển đơn giản, chỉ cần mua chứng chỉ ssl sau đó cài plugin simple ssl là xong. Sau khi cài thì redirect hết link cũ về link https là xong, không sợ mất top

Săn mã giảm giá lazada mới nhất mỗi ngày tại https://makhuyenmailazada.com/