Search
Filter

Compatible with versions

100.000
VND

No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 0
Ứng dụng cho phép khai báo nhân sự và các tổ chức (Chỉ có 1 cấp tổ chức, chưa khai báo được tổ chức con)
Category: Education, Business, Administrator
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 12
Block slider tin tức hiển thị ngẫu nhiên khi truy cập với chuyển động dạng slider sang ngang
Category: Utilities
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 26
Block lấy tin tức mới nhất hiển thị dạng Slider Owl Carousel
Category: Utilities
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 132
Giao diện khu vực quản trị adminlte, mẫu giao diện quản trị hiện đại
Category: Utilities, Administrator
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 40
Block slide cho module tin tức, bạn có thể xem demo tại http://thqh.pgdquangninh.edu.vn/
Category: Utilities, Education, eGovernment, Games
1.000
VND

Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 14
Module có tác dụng gửi thông báo đến tất cả hoặc một nhóm đối tượng đang truy cập website. Cơ chế hoạt động giống Facebook Notification.
Category: Utilities
700.000
VND

Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 0
Module thông tin cán bộ cho các cơ quan, tổ chức hiển thị danh sách cán bộ
Category: Utilities, Education, eGovernment, Business
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 68
Block giúp quản trị dễ giàng chèn vào giao diện các đoạn mã html, javascript,... mà không cần sửa vào giao diện hệ thống
Category: Utilities
3.000.000
VND

No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 0
Module xây dựng website đọc truyện trực tuyến trên nền tảng CMS NukeViet. Bạn có thể dễ dàng để quản lý các truyện, các chương một cách khoa học.
Category: Utilities
2.000.000
VND

No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 0
Module NukeViet 4 cung cấp chức năng để thành viên có thể gửi tin nhắn cho nhau trên website
Category: Utilities, eGovernment
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 10
Công cụ set-password dùng để thay lại mật khẩu khi bạn quên mật khẩu đăng nhập trang quản trị và không kích hoạt tính năng reset mật khẩu gửi về mail
Category: Utilities
3.000.000
VND

No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 0
Module tạo cái bài thi trắc nghiệm, tự luận trực tuyến trên NukeViet
Category: Education, eGovernment
1.000.000
VND

No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 0
Module lịch cán bộ xây dựng hệ thống quản lý, hiển thị lịch làm việc của cán bộ được tổng hợp theo tuần, theo tháng của từng cán bộ
Category: Utilities, eGovernment
1.000.000
VND

Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 0
Module xây dựng kênh hỏi - trả lời trên nền tảng NukeViet 4
Category: Utilities, eGovernment
600.000
VND

No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 0
Module lịch công tác NukeViet, module quản lý và tra cứu lịch công tác cho các đơn vị
Category: Utilities, eGovernment
Interesting

cocaunhansu

100000 VND
Ứng dụng cho phép khai báo nhân sự và các tổ chức (Chỉ có 1 cấp tổ chức, chưa khai báo được tổ chức con)
 

Block slider hiển thị tin tức ngẫu nhiên

Free
Block slider tin tức hiển thị ngẫu nhiên khi truy cập với chuyển động dạng slider sang ngang
 

Giao diện quản trị adminlte

Free
Giao diện khu vực quản trị adminlte, mẫu giao diện quản trị hiện đại
 

Block Owl Carousel tin tức

Free
Block lấy tin tức mới nhất hiển thị dạng Slider Owl Carousel
 

global.block_news_cloud.php

Free
Block slide cho module tin tức, bạn có thể xem demo tại http://thqh.pgdquangninh.edu.vn/
 

Module danh sách cán bộ

700000 VND
Module thông tin cán bộ cho các cơ quan, tổ chức hiển thị danh sách cán bộ
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second