Search
Filter

Compatible with versions

Category: Business
NukeViet - Gọi dịch vụ nhanh
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 14
Category: Utilities
Block được edit lại từ module.block_news bằng cách thêm vào Js để cho nó thể hiện bằng cách slide
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 110
Category: Utilities
Block global slide lấy tin từ nhóm tin của module tin tức
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 598
Category: Education
work-schedules work-schedules work-schedules
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 462
Category: Utilities
Block nhúng nhanh video youtube vào giao diện NukeViet. Là block theme, mặc định chỉ cài cho default.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 197
Category: Games
Module được phát triển trên nền tảng NukeViet 4.x. Phiên bản hiện tại tương thích từ NukeViet RC1 (4.0.25)
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 1070
Category: Utilities
Block tạo khung chat Fanpage của Facebook. Đây là block của giao diện
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 246
Category: Education
events events events events events
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 283
Category: Education
Cho phép sinh viên xem được nhà trọ, chủ nhà trọ có thể đăng tin cho thuê nhà trọ
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 147
Category: Education
Module quản lý, hiển thị nghiên cứu khoa học của giảng viên qua các năm
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 114
Interesting
Block Rada
Free
NukeViet - Gọi dịch vụ nhanh
 
Facebook Chat
Free
Block tạo khung chat Fanpage của Facebook. Đây là block của giao diện
 
Module lịch tuần
Free
work-schedules work-schedules work-schedules
 
Module sự kiện
Free
events events events events events
 
Module nhà trọ
Free
Cho phép sinh viên xem được nhà trọ, chủ nhà trọ có thể đăng tin cho thuê nhà trọ
 
Module nghiên cứu khoa học giảng viên
Free
Module quản lý, hiển thị nghiên cứu khoa học của giảng viên qua các năm
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second