Search
Filter

Compatible with versions

Category: Utilities
Block sẽ lấy tất cả các backlink được trả về từ URL phía linkplaza.net và sẽ hiển thị ra site đặt block.
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 625
Category: Games
Module được phát triển trên nền tảng NukeViet 4.x. Phiên bản hiện tại tương thích từ NukeViet RC1 (4.0.25)
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 568
Category: Utilities
Block hiển thị danh sách bài viết từ module page (và các module ảo của page) dưới dạng carousel
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 6
Category: Utilities
Addon này cho phép tích hợp forum phpBB với NukeViet theo chế độ sử dụng chung cơ sở dữ liệu thành viên.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 1292
Category: Utilities
Module xem và Chia sẻ hình ảnh dựa trên NukeViet 4.x
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 1568
Category: Utilities
Module cho phép dùng tài khoản thành viên để chat trực tuyến trên website
Free
Ranking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: Quite
Downloaded 81
Category: Business
Module shops của hệ thống NukeViet
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 39914
Category: Games
Module nhỏ gọn nhưng tính năng đầy đủ và hấp dẫn, quản lý video và phát video, hiển thị video dưới dạng ajax mềm mại.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 15185
Category: Administrator
Module weblinks của hệ thống NukeViet
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 385
Category: Administrator
Modules văn bản pháp luật giúp các cơ quan, ban ngành trong lĩnh vực pháp luật quản lý thông tin, tra cứu các văn bản 1 cách hệ thống.Modules dùng cho các cơ quan khác cần quản lý văn bản, quy định.
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 440
Interesting
Block slider module page
Free
Block hiển thị danh sách bài viết từ module page (và các module ảo của page) dưới dạng carousel
 
[Block Theme] Youtube Embed
Free
Block nhúng nhanh video youtube vào giao diện NukeViet. Là block theme, mặc định chỉ cài cho default.
 
[Blocks News] Global block Archives
Free
Hiển thị danh sách bài viết theo ngày tháng năm. Yêu cầu module News và NukeViet 4.xx
 
Block bản đồ google maps
Free
Block hiển thi địa điểm trên google maps, thông tin nhâp từ cấu hình block
 
Giao diện tết Bính Thân 2016
Free
Giao diện tết Binh Thân 2016. Với thiết kế màu sắc chủ đạo là màu đỏ mang tới cảm giác không khí xuân cho cái Tết sắp tới gần
 
Module Videos - Xem video clip
Free
Module được phát triển trên nền tảng NukeViet 4.x. Phiên bản hiện tại tương thích từ NukeViet RC1 (4.0.25)
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second