Search
Filter

Compatible with versions

Category: Administrator
Module faq của hệ thống NukeViet
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 623
Category: Administrator
Module weblinks của hệ thống NukeViet
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 681
Category: Administrator
Modules văn bản pháp luật giúp các cơ quan, ban ngành trong lĩnh vực pháp luật quản lý thông tin, tra cứu các văn bản 1 cách hệ thống.Modules dùng cho các cơ quan khác cần quản lý văn bản, quy định.
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 1627
Category: Administrator
Module download của hệ thống NukeViet
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 3558
Category: Business
Rada gọi dịch vụ NukeViet nhanh
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 71
Category: Administrator
Module này có chức năng giúp bạn import hàng loạt tài khoản thông qua file excel, gán vào các nhóm thành viên

Ngoài ra còn có chức năng rest toàn bộ mật khẩu của nhóm thành viên
500.000
VND

No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 0
Category: Games
Module Video clips được viết hoàn toàn mới, đạt các chuẩn code mới nhất của NukeViet, tương thích với nhiều giao diện web khác nhau và đặc biệt: Tính năng gọn nhẹ, đủ dùng.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 11999
Category: Games
Module được phát triển trên nền tảng NukeViet 4.x. Phiên bản hiện tại tương thích từ NukeViet RC1 (4.0.25)
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 1847
Category: Administrator
Plugin jwplayer cho trình soạn thảo trên NukeViet, phát video với trình phát chuyên nghiệp
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 96
Category: Administrator
Plugin jwplayer6 dành cho trình soạn thảo Ckeditor
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 909
Interesting
Module Rada
Free
Rada gọi dịch vụ NukeViet nhanh
 
module import tài khoản qua file excel
500000 VND
Module này có chức năng giúp bạn import hàng loạt tài khoản thông qua file excel, gán vào các nhóm thành viên

Ngoài ra còn có chức năng rest toàn bộ mật khẩu của nhóm thành viên
 
Plugin jwplayer cho trình soạn thảo
Free
Plugin jwplayer cho trình soạn thảo trên NukeViet, phát video với trình phát chuyên nghiệp
 
Module thông báo kiểu Facebook
200000 VND
Module có tác dụng gửi thông báo đến tất cả hoặc một nhóm đối tượng đang truy cập website. Cơ chế hoạt động giống Facebook Notification.
 
Facebook Chat
Free
Block tạo khung chat Fanpage của Facebook. Đây là block của giao diện
 
Module lịch tuần
Free
work-schedules work-schedules work-schedules
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second