Search
Filter

Compatible with versions

Category: Education
work-schedules work-schedules work-schedules
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 213
Category: Utilities
Block nhúng nhanh video youtube vào giao diện NukeViet. Là block theme, mặc định chỉ cài cho default.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 146
Category: Games
Module được phát triển trên nền tảng NukeViet 4.x. Phiên bản hiện tại tương thích từ NukeViet RC1 (4.0.25)
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 839
Category: Utilities
Block tạo khung chat Fanpage của Facebook. Đây là block của giao diện
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 117
Category: Education
events events events events events
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 200
Category: Education
Cho phép sinh viên xem được nhà trọ, chủ nhà trọ có thể đăng tin cho thuê nhà trọ
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 91
Category: Education
Module quản lý, hiển thị nghiên cứu khoa học của giảng viên qua các năm
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 92
Category: Utilities
Block sẽ lấy tất cả các backlink được trả về từ URL phía linkplaza.net và sẽ hiển thị ra site đặt block.
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 708
Category: Utilities
Block hiển thị danh sách bài viết từ module page (và các module ảo của page) dưới dạng carousel
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 145
Category: Utilities
Addon này cho phép tích hợp forum phpBB với NukeViet theo chế độ sử dụng chung cơ sở dữ liệu thành viên.
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 1299
Interesting
Facebook Chat
Free
Block tạo khung chat Fanpage của Facebook. Đây là block của giao diện
 
Module lịch tuần
Free
work-schedules work-schedules work-schedules
 
Module sự kiện
Free
events events events events events
 
Module nhà trọ
Free
Cho phép sinh viên xem được nhà trọ, chủ nhà trọ có thể đăng tin cho thuê nhà trọ
 
Module nghiên cứu khoa học giảng viên
Free
Module quản lý, hiển thị nghiên cứu khoa học của giảng viên qua các năm
 
Block slider module page
Free
Block hiển thị danh sách bài viết từ module page (và các module ảo của page) dưới dạng carousel
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second