Search
Filter

Compatible with versions

Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 133
Block giúp quản trị dễ giàng chèn vào giao diện các đoạn mã html, javascript,... mà không cần sửa vào giao diện hệ thống
Category: Utilities
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 3
Ứng dụng cho phép khai báo nhân sự và các tổ chức (Chỉ có 1 cấp tổ chức, chưa khai báo được tổ chức con)
Category: Education, Business, Administrator
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 26
Module thực hiện việc kiểm tra thứ hạng (của nhiều từ khóa) theo chu kỳ định sẵn, và báo cáo số liệu dưới dạng biểu đồ
Category: Utilities
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 105
Block tin tức mới nhất dạng slider, cùng với hiệu ứng zoom scale
Category: Utilities
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 48
Giao diện dc xây dựng dựa trên giao diện gốc modern thành giao diện flexile
Category: Business
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 31
BLock tag cloud là block giao diện bảng tag của module news và được hiển thị theo dạng từ khóa có nhiều liên kết thì hiển thị font-size lớn và ngược lại
Category: Utilities
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 45917
Module shops của hệ thống NukeViet
Category: Business
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 12337
Module Video clips được viết hoàn toàn mới, đạt các chuẩn code mới nhất của NukeViet, tương thích với nhiều giao diện web khác nhau và đặc biệt: Tính năng gọn nhẹ, đủ dùng.
Category: Games
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 824
Tiện ích tạo nhanh block liên kết website, theo kiểu lựa chọn danh sách thả xuống đơn giản và cổ điển.
Category: Utilities
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 50
Module cơ cấu tổ chức (hay còn gọi là sơ đồ tổ chức, danh sách nhân sự, phòng ban...) là module thích hợp cho việc giới thiệu thông tin nhân sự cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức
Category: eGovernment
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 965
Module weblinks của hệ thống NukeViet
Category: Administrator
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 746
Module faq của hệ thống NukeViet
Category: Administrator
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 73
Module quản lý công văn đến và đi: Tổ chức và quản lý Công văn đến, Công văn đi, đính kèm file và chuyển các bộ phận, phòng ban tiếp nhận (nếu sử dụng chung module quản lý phòng ban).
Category: eGovernment
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 4595
Module download của hệ thống NukeViet
Category: Administrator
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 3616
Block cho phép chèn iframe tại vị trí bất kì trên site
Category: Utilities, eGovernment
Interesting

Module báo cáo thứ hạng từ khóa Google

Free
Module thực hiện việc kiểm tra thứ hạng (của nhiều từ khóa) theo chu kỳ định sẵn, và báo cáo số liệu dưới dạng biểu đồ
 

Block giao diện tagcloud lấy từ module news

Free
BLock tag cloud là block giao diện bảng tag của module news và được hiển thị theo dạng từ khóa có nhiều liên kết thì hiển thị font-size lớn và ngược lại
 

Module cơ cấu tổ chức

Free
Module cơ cấu tổ chức (hay còn gọi là sơ đồ tổ chức, danh sách nhân sự, phòng ban...) là module thích hợp cho việc giới thiệu thông tin nhân sự cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức
 

Module quản lý Công văn đến và đi

Free
Module quản lý công văn đến và đi: Tổ chức và quản lý Công văn đến, Công văn đi, đính kèm file và chuyển các bộ phận, phòng ban tiếp nhận (nếu sử dụng chung module quản lý phòng ban).
 

Plugin mở ảnh bài viết bằng Fancybox

Free
Khi sử dụng plugin này, ảnh trong nội dung bài viết của module news (và các module ảo) sẽ được mở bằng thư viện Fancybox với hiệu ứng đẹp mắt
 

Block slider tin tức mới nhất

Free
Block tin tức mới nhất dạng slider, cùng với hiệu ứng zoom scale
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second