Search
Filter

Compatible with versions

Category: Utilities
Module có tác dụng gửi thông báo đến tất cả hoặc một nhóm đối tượng đang truy cập website. Cơ chế hoạt động giống Facebook Notification.
200000
VND

Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 0
Category: Education
work-schedules work-schedules work-schedules
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 713
Category: Administrator
Modules văn bản pháp luật giúp các cơ quan, ban ngành trong lĩnh vực pháp luật quản lý thông tin, tra cứu các văn bản 1 cách hệ thống.Modules dùng cho các cơ quan khác cần quản lý văn bản, quy định.
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 1190
Category: Utilities
Block tạo khung chat Fanpage của Facebook. Đây là block của giao diện
Free
Ranking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: Quite
Downloaded 467
Category: Games
Module được phát triển trên nền tảng NukeViet 4.x. Phiên bản hiện tại tương thích từ NukeViet RC1 (4.0.25)
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 1568
Category: Utilities
Module xem và Chia sẻ hình ảnh dựa trên NukeViet 4.x
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 2689
Category: Administrator
Module weblinks của hệ thống NukeViet
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 635
Category: Administrator
Module faq của hệ thống NukeViet
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 554
Category: Administrator
Module download của hệ thống NukeViet
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 3133
Category: Business
NukeViet - Gọi dịch vụ nhanh
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 45
Interesting
Module thông báo kiểu Facebook
200000 VND
Module có tác dụng gửi thông báo đến tất cả hoặc một nhóm đối tượng đang truy cập website. Cơ chế hoạt động giống Facebook Notification.
 
Block Rada
Free
NukeViet - Gọi dịch vụ nhanh
 
Facebook Chat
Free
Block tạo khung chat Fanpage của Facebook. Đây là block của giao diện
 
Module lịch tuần
Free
work-schedules work-schedules work-schedules
 
Module sự kiện
Free
events events events events events
 
Module nhà trọ
Free
Cho phép sinh viên xem được nhà trọ, chủ nhà trọ có thể đăng tin cho thuê nhà trọ
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second