Search
Filter

Compatible with versions

Category: Utilities
Block tạo khung chat Fanpage của Facebook. Đây là block của giao diện
Free
Ranking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: QuiteRanking: Quite
Downloaded 426
Category: Games
Module được phát triển trên nền tảng NukeViet 4.x. Phiên bản hiện tại tương thích từ NukeViet RC1 (4.0.25)
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 1433
Category: Utilities
Module xem và Chia sẻ hình ảnh dựa trên NukeViet 4.x
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 2525
Category: Education
work-schedules work-schedules work-schedules
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 640
Category: Administrator
Modules văn bản pháp luật giúp các cơ quan, ban ngành trong lĩnh vực pháp luật quản lý thông tin, tra cứu các văn bản 1 cách hệ thống.Modules dùng cho các cơ quan khác cần quản lý văn bản, quy định.
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 1028
Category: Administrator
Module weblinks của hệ thống NukeViet
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 616
Category: Administrator
Module faq của hệ thống NukeViet
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 510
Category: Administrator
Module download của hệ thống NukeViet
Free
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Downloaded 3014
Category: Business
NukeViet - Gọi dịch vụ nhanh
Free
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Downloaded 39
Category: Utilities
Block được edit lại từ module.block_news bằng cách thêm vào Js để cho nó thể hiện bằng cách slide
Free
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Downloaded 201
Interesting
Block Rada
Free
NukeViet - Gọi dịch vụ nhanh
 
Facebook Chat
Free
Block tạo khung chat Fanpage của Facebook. Đây là block của giao diện
 
Module lịch tuần
Free
work-schedules work-schedules work-schedules
 
Module sự kiện
Free
events events events events events
 
Module nhà trọ
Free
Cho phép sinh viên xem được nhà trọ, chủ nhà trọ có thể đăng tin cho thuê nhà trọ
 
Module nghiên cứu khoa học giảng viên
Free
Module quản lý, hiển thị nghiên cứu khoa học của giảng viên qua các năm
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second