Giao diện tin tức Nukeviet 4.5 - BCB News 2

Giao diện tin tức Nukeviet 4.5 - BCB News 2 được thiết kế với màu sắc trang nhã, thân thiện rất phù hợp với các website tin tức, cơ quan trường học, chính phủ. 

Liên hệ hỗ trợ:  
- SĐT - Zalo : 0982 083 283 (Mr.CAO) 
- Facebook: fb.com/bachdinhcao
Buy
Giao diện tin tức Nukeviet 4.5 - BCB News 2
  • Version: 1.1.00
  • Compatible with: NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
  • Price: 1.500.000 VND
  • Buy: 0
  • Download: 0
  • Last updated: 11/08/2023
Tải về cài đặt bình thường :
 
Mọi thông tin xin liên hệ : 

- SĐT : 0982 083 283
- Email : [email protected]
- Facebook : fb.com/bachdinhcao
- Website : www.bcbsolution.vn
License:
Type:
Themes
Add time:
01/10/2022
Update time:
30/06/2024
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 73 points on 17 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second