themes green tea website chè thái nguyên

Website được thiết kế trên NukeViet 3.4.02 chạy tốt, không lỗi.


Forum hỗ trợ( Share full code): http://forum.nukeviet.vn/viewtopic.php?f=148&t=30032&p=149214#p149214
Demo online: chè thái nguyên hoặc chè thái nguyên


Download
anthaitra.com
  • Version: 1.0.01
  • Compatible with: NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1, NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
  • Price: Free
  • Download: 22
  • Last updated: 23/04/2024
Download
green-tea-3.4.02
  • Version: 3.4.02
  • Compatible with: NukeViet 3.0, NukeViet 3.1, NukeViet 3.2, NukeViet 3.3, NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 5518
  • Last updated: 21/11/2013
Bước 1: Download theme
Bước 2: Giải nén
Bước 3: Copy ( hoặc upload nếu ở trên hosting) thư mục themes( thư mục sau khi giải nén) ngang hàng với thư mục Admin(cụ thể là thả vào thư mục chứ NukeViet của các bạn ).
License:
Type:
Themes
Add time:
12/11/2013
Update time:
13/05/2024
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 48 points on 11 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second