Giao diện website giới thiệu công ty Partition

 Được thiết kế trên tông màu sáng, mẫu Giao diện Partition với bố cục hài hòa, phù hợp cho các website giới thiệu dịch vụ, sản phẩm công ty,... Các thanh menu cũng như hình ảnh, đường link được sắp xếp hợp lí, sáng tạo, có khả năng tương thích với mọi thiết bị như PC, laptop, tablet, mobile.
Buy
Giao diện Partition
  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 4.2, NukeViet 4.3
  • Price: 1.200.000 VND
  • Buy: 0
  • Download: 0
This application does not have documentation
License:
Type:
Themes
Add time:
27/04/2019
Update time:
13/01/2024
Rating:
Ranking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: GoodRanking: Good
Ranking

Current rating: 38 points on 10 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second