Phát hành NukeViet 22.03.2024

Modules văn bản pháp luật

Module văn bản chuyển quản lý các thể loại văn bản pháp quy, các thông tư, quyết định, nghị định v.v.v... 
 

CHỨC NĂNG PHÍA QUẢN TRỊ

1. Quản lý thể loại

 • Hỗ trợ trong việc phân loại các văn bản khác nhau
 • Thể loại cho phép quản lý nhiều bậc, cấp độ khác nhau

2. Quản lý lĩnh vực

 • Hỗ trợ trong việc xác định lĩnh vực mà văn bản đề cập đến. Một văn bản có thể có nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Lĩnh vực cho phép quản lý nhiều bậc, cấp độ khác nhau

3. Người ký văn bản

 • Khai báo những cá nhân ký văn bản, chịu trách nhiệm cho văn bản.

4. Cơ quan ban hành

 • Khai báo  cơ quan ban hành cho văn bản.

5. Phân quyền quản lý

 • Đối với những tài khoản quản trị của module thì được phân các quyền hạn khác nhau như: Quản lý văn bản theo cơ quan ban hành, Quản lý văn bản theo lĩnh vực, Quản lý module hay Toàn quyền module.

6. Cấu hình module

 • Cho phép cấu hình cách hiển thị ngoài trang chủ
 • Cấu hình cho phép nguời tải tập tin đính kèm ở danh sách văn bản, không cần vào trang xem chi tiết.
 • Bật/ tắt cho phép lấy ý kiến góp ý
 • Bật/ tắt hiển thị nút xem nhanh các file PDF tại trang chi tiết văn bản


CHỨC NĂNG PHÍA NGƯỜI DÙNG

 • Hiển thị danh sách tất cả các loại văn bản
 • Hiển thị văn bản theo lĩnh vực
 • Hiển thị văn bản theo thể loại
 • Hiển thị văn bản theo cơ quan ban hành
 • Hiển thị văn bản theo người ký văn bản
 • Hiển thị chi tiết văn bản
 • Cho phép tải văn bản xuống máy khách
Để báo lỗi vui lòng đăng tai: https://github.com/nukeviet/module-laws/issues

Changelogs

4.5.04
 • Điều chỉnh chống bot index ở chức năng tìm kiếm
4.5.03
 • Cấu hình "Quản lý lĩnh vực" theo cấu trúc cha - con, sắp xếp theo thứ tự
 • Bổ sung các phân quyền khác nhau cho quản trị module gồm: Quản lý văn bản theo cơ quan ban hành, Quản lý văn bản theo lĩnh vực, Quản lý module, Toàn quyền module
 • Tăng tốc độ tìm kiếm văn bản theo: Thể loại, Cơ quan ban hành, Người ký văn bản
4.5.00
 • Bổ sung cấu hình capcha cho module
4.3.05
 • Trong phiên bản này tối ưu gần như toàn bộ module và giao diện bên ngoài site. Do đó tốt nhất nên xóa toàn bộ giao diện tùy biến để làm lại.
 • Bổ sung thêm cấu hình hiển thị tiêu đề/ trích yếu
4.3.01
 • Thêm phân quyền quản lý module cho admin
4.3.00
 • Thêm một số cấu hình cho phần comment
 • Thêm chức năng "Cơ quan thẩm tra"
 • Bổ sung thêm một số thông tin cho văn bản gồm: thời gian lấy ý kiến, trạng thái chấp thuận của cơ quan thẩm tra
4.1.02. Bổ sung thêm một số cấu hình cho module gồm
 • Ẩn các mục không có thông tin khi xem chi tiết văn bản
 • Hiển thị liên kết khi xem chi tiết văn bản tại các mục
  • Loại văn bản
  • Lĩnh vực
  • Cơ quan ban hành
  • Người ký
 • Hiển thị nút xem nhanh các file PDF tại trang chi tiết văn bản

4.1.01

 • Thêm chức năng cấu hình hiển thị/ẩn các giá trị không có dữ liệu khi xem chi tiết văn bản.
 • Chức năng xem nhanh, cấu hình bật/tắt xem nhanh các file PDF.
 • Thêm chức năng cấu hình hiển thị link/text tại các phần loại văn bản, người ký, cơ quan ban hành, lĩnh vực khi xem chi tiết văn bản. 
Tải về
Update to 4.5.04
 • Phiên bản: 4.5.04
 • Tương thích: NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 130
 • Ngày cập nhật: 27/04/2023
Tải về
Laws 4.5.04
 • Phiên bản: 4.5.04
 • Tương thích: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 139
 • Ngày cập nhật: 27/04/2023
Tải về
Update to 4.5.03
 • Phiên bản: 4.5.03
 • Tương thích: NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 26
 • Ngày cập nhật: 10/04/2023
Tải về
Laws 4.5.03
 • Phiên bản: 4.5.03
 • Tương thích: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 28
 • Ngày cập nhật: 10/04/2023
Tải về
Update to 4.5.02
 • Phiên bản: 4.5.02
 • Tương thích: NukeViet 4.3, NukeViet 4.5
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 59
 • Ngày cập nhật: 29/09/2022
Tải về
Laws 4.5.02
 • Phiên bản: 4.5.02
 • Tương thích: NukeViet 4.3, NukeViet 4.5
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 72
 • Ngày cập nhật: 29/09/2022
Tải về
Update to 4.3.00

Gói nâng cấp

 • Phiên bản: 4.3.00
 • Tương thích: NukeViet 4.3
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 555
 • Ngày cập nhật: 15/11/2017
Tải về
Laws 4.3.00

File cài đặt module

 • Phiên bản: 4.3.00
 • Tương thích: NukeViet 4.3, NukeViet 4.4
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 566
 • Ngày cập nhật: 29/04/2020
Tải về
Update to 4.1.02

Gói nâng cấp từ 4.0.29, 4.1.00, 4.1.01

 • Phiên bản: 4.1.02
 • Tương thích: NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 309
 • Ngày cập nhật: 09/08/2017
Tải về
Law 4.1.02

Gói cài đặt

 • Phiên bản: 4.1.02
 • Tương thích: NukeViet 4.1 Beta 2, NukeViet 4.1 Official
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 604
 • Ngày cập nhật: 23/04/2017
Tải về
Law 4.1.01
 • Phiên bản: 4.1.01
 • Tương thích: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 413
 • Ngày cập nhật: 09/01/2017
Tải về
Update to 4.1.01

Gói cập nhật từ 4.0.29, 4.1.00

 • Phiên bản: 4.1.01
 • Tương thích: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 49
 • Ngày cập nhật: 09/01/2017
Tải về
Law 4.1.00
 • Phiên bản: 4.1.00
 • Tương thích: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Beta 1
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 181
 • Ngày cập nhật: 05/10/2016
Tải về
Update to 4.1.00
 • Phiên bản: 4.1.00
 • Tương thích: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 26
 • Ngày cập nhật: 22/09/2016
Tải về
Update to 4.0.29

Gói nâng cấp bản RC 2,3 lên bản chính thức

 • Phiên bản: 4.0.29
 • Tương thích: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 130
 • Ngày cập nhật: 19/05/2016
Tải về
Law 4.0 Official

Bản cài đặt chính thức

 • Phiên bản: 4.0.29
 • Tương thích: NukeViet 4.0 RC 3, NukeViet 4.0 Official
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 351
 • Ngày cập nhật: 19/05/2016
Tải về
Module Laws NukeViet 4 RC 3
 • Phiên bản: 4.0.28
 • Tương thích: NukeViet 4.0 RC 3
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 142
 • Ngày cập nhật: 28/04/2016
Tải về
Module laws NukeViet 4
 • Phiên bản: 4.0.27
 • Tương thích: NukeViet 4.0 RC 1,2
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 229
 • Ngày cập nhật: 31/03/2016
Tải về
module-laws.zip
 • Phiên bản: 3.4.01
 • Tương thích: NukeViet 3.4
 • Giá: Miễn phí
 • Tải: 410
 • Ngày cập nhật: 31/03/2016
Cài đặt:
1. Bạn download module này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý modules --> Chọn Cài đặt và đóng gói tự động --> chỉ đường dẫn upload đến module vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload module cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng thiết lập module mới --> chọn module vừa upload --> nhấn thiết lập.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng xem chi tiết tại: https://github.com/nukeviet/module-laws/tree/master/document

Để báo lỗi vui lòng đăng tai: https://github.com/nukeviet/module-laws/issues
Giấy phép:
GNU - GPL
Loại ứng dụng:
Modules
Ngày tạo:
16/08/2014
Cập nhật:
09/05/2024
Đánh giá:
Đánh giá: TốtĐánh giá: TốtĐánh giá: TốtĐánh giá: TốtĐánh giá: Tốt
Kho code:
nukeviet:module-laws
Đánh giá

Đánh giá hiện tại: 40 điểm trên 10 lượt đánh giá. Mời bạn nhấp vào hình sao bên dưới để đưa ra đánh giá!

Click để đánh giá ứng dụng

Hãy đọc Các quy định trong NukeViet Store để biết quy định đối với các nhà phát triển và quyền lợi của người mua ứng dụng trên kho ứng dụng NukeViet Store.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây