Tiện Ích Admin Cập Nhật Mô Tả Dự Án Cho Các File PHP

Ứng dụng này giúp cập nhật file mô tả của các file php trong các module.
Lưu ý: Ứng dụng được xây dựng dành cho các nhà phát triển, chỉ chạy trên môi trường safe_mode OFF, nếu hosting của bạn có chế độ phân quyền ghi file chặt chẽ, hãy chắc chắn hàm file_put_contents có khả năng ghi file trước khi sử dụng tiện ích này.
Hãy chắc chắn các file php trong module của bạn hợp chuẩn với NukeViet để hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.
Thông tin vầ chuẩn các file php có thể xem tại http://wiki.nukeviet.vn/programming:rule.
Để an toàn, hãy đóng gói module trước khi cập nhật. Lời khuyên: Dùng tốt hơn trên localhost.
Note: to use this application you need to install applications Module Kho Ứng Dụng
Download
set-module-project-info
  • Version: 1.0
  • Compatible with: NukeViet 3.3, NukeViet 3.4, NukeViet 4.0
  • Price: Free
  • Download: 136
This application does not have demo photos
Lưu ý: Đây là tiện ích của module kho ứng dụng, để biết cách cài đặt và sử dụng hãy đọc hướng dẫn của module kho ứng dụng.
License:
GNU - GPL
Type:
Other
Add time:
17/06/2013
Update time:
17/06/2013
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second