Module Kho Ứng Dụng

Module cung cấp môi trường quản lý cho các ứng dụng mini không cần dùng đến CSDL, các ứng dụng được phân thành hai loại: admin và ngoài site. Các ứng dụng admin là các ứng dụng bí mật mà chỉ có quản trị hoặc người điều hành module mới thấy và sử dụng được còn các ứng dụng site là các ứng dụng mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy vào sử dụng.

Chú ý, đây là module cung cấp môi trường để quản lý và hiển thị các ứng dụng, để module hoạt động bạn phải cài thêm các ứng dụng vào bằng cách tự xây dựng theo tài liệu hướng dẫn bên dưới hoặc tải các ứng dụng có sẵn do tác giả cung cấp (link bên dưới).
Download
Module Utility v4.0.01
  • Version: 4.0.01
  • Compatible with: NukeViet 4.0
  • Price: Free
  • Download: 387
Download
Module Utility
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4, NukeViet 4.0
  • Price: Free
  • Download: 1369
This application does not have demo photos
This application does not have documentation
License:
GNU - GPL
Type:
Modules
Add time:
04/05/2013
Update time:
09/08/2014
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second