Giao diện Web3d Work Center

Giao diện web3D cho theme NukeViet 35. Phù hợp với website tin tức, Công ty, tổ chức.
Các bạn đọc hướng dẫn cài đặt hoặc liên hệ : [email protected] khi không setup đươc theme nhé
Chúc vui :)
Download
WorkCenter

Theme WorkCenter được zip từ templatemo 355

  • Version: 1.0.1
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: Free
  • Download: 3751
  • Last updated: 11/08/2013
- Theme sử dụng module Page Home  làm trang chủ. 
- Thiết lập layout.body.tpl cho module home
- Thiết lập layout.body-right.tpl cho tất cả các module khác.
- Cấu hình module tin tức với: Phương án thể hiện trang chủ: chuyên mục, các tin khác nằm dưới


License:
GNU - GPL
Type:
Themes
Add time:
10/08/2013
Update time:
12/03/2015
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 78 points on 16 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second