Themes2018

Xin mời mọi người cùng đón tết với Nukeviet với theme tết 2018. Chúc mọi người một năm thật nhiều may mắn, an khang thịnh vượng.
Download
themetet2018

Theme Tết 2018

  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 4.3
  • Price: Free
  • Download: 2442
  • Last updated: 21/01/2018
Yêu cầu bản nukeviet tử bản Nukeviet 4.3.00
- Tải theme về. Cài đặt như bình thường.
- Trong trường hợp không cài đặt được thì giải nén file ra copy thư mục themetet2018 vào thư mục theme ngang bằng với thư mục theme/default
- Link tải file ảnh banner: https://drive.google.com/drive/folders/1q7nR9Kc8kW4tgkafXbbICA7PKPtBMZcG
License:
Type:
Themes
Add time:
17/01/2018
Update time:
17/01/2018
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 15 points on 3 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second