Giao diện website trường học

Giao diện website trường học thiết kế trên bố cục đơn giản màu sắc phù hợp với ngành giáo dục. Đặc biệt website truyền đạt đầy đủ nội dung thông tin quan trọng. Giúp phụ huynh có thể dễ dàng kiểm tra nội dung thông tin cũng như các thông báo cần thiết để có thể nắm bắt được
Download
Hướng dẫn cài đặt
  • Version: 1.0.00
  • Compatible with: NukeViet 4.4
  • Price: Free
  • Download: 10
Buy
nv4_theme_edu44

Giao diện trường học

  • Version: 4.4.00
  • Compatible with: NukeViet 4.4
  • Price: 1.000.000 VND
  • Buy: 0
  • Download: 0
Hướng dẫn chi tiết cài đặt
License:
Type:
Themes
Add time:
06/06/2022
Update time:
07/06/2022
Rating:
No rankNo rankNo rankNo rankNo rank
Ranking

Current rating: No rank. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second