Giao diện Truyện online

Giao diện Truyện online đơn giản, đẹp mắt. Được thiết kế phù hợp cho các trang web về đăng truyện online, đăng tải video, các block cá nhân.
(BẠN HÃY MỞ ẢNH DEMO SANG TAB KHÁC ĐỂ CÓ THỂ XEM ĐẦY ĐỦ KÍCH CỠ)
Note: to use this application you need to install applications Modules bookcases
Buy
nv3_theme_bookcases.zip
  • Version: 3.4.01
  • Compatible with: NukeViet 3.4
  • Price: 10 USD
  • Buy: 0
  • Download: 0
This application does not have demo photos
Cài đặt:
1. Bạn download theme này về, bạn để nguyên định dạng zip không cần giải nén.
2. Vào website của bạn, Đăng nhập admin, click Quản lý site --> Trong mục Quản lý giao diện --> Chọn Cài đặt theme --> Cài đặt theme lên hệ thống chỉ đường dẫn upload đến theme vừa tải về. Nukeviet sẽ tự upload theme cho bạn.
3.Sau đó ra chọn chức năng Quản lý giao diện --> chọn Kích hoạt sử dụng giao diện vừa upload.
License:
GNU - GPL
Type:
Themes
Add time:
03/09/2014
Update time:
03/09/2014
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Repository code:
nukeviet:module-bookcases
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second