Mẫu giao diện Nukeviet cổng thông tin điện tử Thanh Hóa


Mẫu giao diện Nukeviet cổng thông tin điện tử Thanh Hóa phù hợp làm tin tức cho cơ quan đoàn thể trường học
Bao gồm các module 
Giới thiệu
Tin Tức
Tài khoản
Liên hệ
Thăm dò ý kiến
Menu Site
Quản lý bình luận
Trang chủ
Videos
Quản lý công văn
Download
Văn bản pháp luật
Hình ảnh hoạt động
Danh sách cán bộ
Liên kết website
Lịch công tác
Sự kiện
Download
block kèm theo
  • Version: 4.5.00
  • Compatible with: NukeViet 4.5
  • Price: Free
  • Download: 22
Buy
Themes Thanh Hóa Nukeviet 4.5
  • Version: 4.5
  • Compatible with: NukeViet 4.5
  • Price: 400.000 VND
  • Buy: 1
  • Download: 1
This application does not have demo photos
This application does not have documentation
License:
Type:
Themes
Add time:
18/04/2022
Update time:
06/05/2022
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 10 points on 2 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second