Giao diện bán các sản phẩm công nghệ

Giao diện website bán hàng công nghệ được thiết kế phù hợp cho việc bán hàng các sản phẩm công nghệ cũng như các sản phẩm khác.
Website bán hàng được thiết kế tính năng menu trượt từ bên phải qua dễ dàng phù hợp với thói quen đa số người dùng điện thoại. Ngoài ra trong phần chi tiết sản phẩm của website có hiệu ứng zoom lớn hình ảnh sản phẩm cho người mua hàng có thể xem rõ sản phẩm
Buy
template-shop

Giao diện bán hàng các sản phẩm công nghệ

  • Version: 4.3.06
  • Compatible with: NukeViet 4.3
  • Price: 800.000 VND
  • Buy: 1
  • Download: 18
  • Last updated: 31/10/2019
- Giao diện website đã được nén trọn ở định dạng file .zip
Người dùng tiến hành cài đặt như bình thường ở hosting hoặc trên localhost
Khi tới bước chọn cơ sở dữ liệu mẫu người dùng chọn dữ liệu mẫu websiteshop để tiến hành cài đặt dữ liệu mẫu cũng như cấu hình toàn bộ block lên website.
Người dùng chỉ cần quan tâm tới quản trị nội dung website. Mà không cần cấu hình block nữa
- Hình ảnh sản phẩm trên giao diện
Các hình ảnh của sản phẩm trên website cần có kích thước chung với kích thước chuẩn
Kích thước: 500px * 500px
Hình ảnh sản phẩm phải có nền trắng. Hình ảnh cụ thể của sản phẩm lên được đặt ở chính giữa ảnh
- Hình ảnh slide trang chủ
Được cấu hình bên trong module Quảng cáo. Chỉ cần thêm, sửa & xóa các hình ảnh trong khối quảng cáo Slide (Trang chủ)
Để ảnh slide trang chủ đẹp ảnh cần có kích thước: 870px * 295px
- Menu site
Các menu site được lấy hết từ module Menu site của website. Chỉ cần thay đổi lại các thành phần bên trong các khối menu site
- Hình ảnh quảng cáo dưới các danh mục sản phẩm (trang chủ)
Số lượng hình ảnh quảng cáo phải là 24 / số hình ảnh quảng cáo

Lưu ý: Giao diện website được thiết kế theo thiết kế ban đầu. Nên nhiều khối block không được sửa dụng trong bản thiết kế sẽ không được chỉnh sửa tương ứng. Người dùng cần lưu ý nếu cài lên mà nó có xấu hay không phù hợp thì là do khối block đó không có trong thiết kế giao diện ban đầu
License:
Type:
Themes
Add time:
25/10/2019
Update time:
25/10/2019
Rating:
Ranking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: ExcellentRanking: Excellent
Ranking

Current rating: 5 points on 1 votes. Please click on the star below to submit a review!

Click to rate applications

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second